Wittsjö

Vittsjö församling


Vittsjö församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Vittsjö kyrkliga samfällighet. Församlingskyrka är Vittsjö kyrka.


Vittsjö kyrka Ursprungligen en medeltidskyrka som byggts till under olika perioder. Norra sidan av långhuset byggdes ut 1772. 1828 byggdes ett torn med lanternin och två år senare byggdes en halvrund sakristia som ibland förväxlas med en absid. Altaruppsatsen och predikstolen är från 1500-talet och stendopfunten är medeltida.