Loshult

Loshults kyrka

Loshults kyrka i Loshult är församlingskyrka i Loshults församling. Vid kyrkan finns en informationstavla som berättar om Loshultskuppen 1676.

Den ursprungliga kyrkan på platsen uppfördes under medeltiden och den nuvarande ska härstamma från 1591. Kyrkan byggdes dock om ordentligt under 1800-talet. 1824 – 1826 byggdes korsarmarna. 1861 – 1863 byggdes tornet med spira och huv och kyrkan förlängdes västerut, arkitekt var Albert Törnqvist.


Länk till Wikipedia: Loshult

Norra Rörums församling

Norra Rörum församling var en församling i Frosta kontrakt, Lunds stift och Höörs kommun. Ingår i Höörs pastorat.

Den 1 januari 2006 upphörde församlingen och uppgick i Höörs församling


Norra Rörums kyrka är till sitt ursprung en romansk medeltidskyrka, byggd senast omkring år 1200. 1782 tillkom en stor "nykyrka" åt söder. Ungefär vid samma tid byggdes ett kraftigt gravkor mot norr avsett för ätterna Lillienberg och Stiernclou. Gravkorets övre våning var öppen inåt kyrkan och fungerade som s.k. herrskapskyrka (numera sakristia). Ca 1830 lades hela kyrkan under tunnvalv, och altaret flyttades från koret i öster till sin nuvarande plats mitt på norra väggen. En sakristia uppfördes också vi kyrkans norra vägg. Ett triumfkrucifix från 1500-talet pryder väggen över altaret. Den rikt smyckade gamla predikstolen med baldakin från 1606 har åter tagits i bruk. Kyrkans sandstensdopfunt är lika gammal som kyrkan. Tillhörande dopfat, med bebådelsen i relief, är från 1500-talet. Vid uppgången till predikstolen finns exempel på en äldre bänkinrednings dörrar samt fragment från en altaruppsats från 1590-talet. Kyrkan har alltid varit tornlös. Klockstapeln är sannolikt från 1700-talets början. I den finns två klockor upphängda, storklockan från 1707 och lillklockan från 1728 (båda gjutna hos Wetterholz i Malmö). Fram till våren 1976 ringdes de för hand.


Foto: Ivar Björklund


Länk till Wikipedia:Norra Rörum