Farstorp

Farstorps församling


Farstorps församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Hästveda pastorat.


Farstorps kyrka. Denna romanska kyrka med så kallat brett västtorn byggdes i slutet av 1100-talUrsprungligen omfattade kyrkan enkvadratiskt kor med rundel i öster, tvåkvadratiskt långhus och s.k. brett västertorn av imponerande resning. Denna romanska anläggningen från 1100-talets senare del är - med undantag för norra långhusväggen - helt bevarad. Kyrkan är uppförd av kluven och tuktad gråsten och väggarna vilar på en skråhuggen gråstenssockel. I denna äldsta kyrkan hade menigheten två ingångar till långhuset, en i norr och en i söder. Den förra portalen blev tidigt igensatt, medan sydingången nyttjades ännu år 1828. Kanske fanns det också i tornet en entré. Målningarna, framtagna 1941-1942, är av Everlövs-mästarens framställning av Jesu födelse i korvalvet. Altaret är från 1590-talet med målningar av konterfejaren Jesper Fritz 1733. Altaruppsatsen har sju målade framställningar, vilka är utförda år 1733 och troligen lagda direkt på tidigare bibelspråk.