DNA Café

DNA Café

Föreningen anordnade en sammankomst för medlemmar som hade DNAtopsat sig eller som tänkt att topsa sig nu. 29 medlemmar hade anammat inbjudan och Lena Ringbrant Ekelund och Hjördis Nilsson från Åsbo släktforskarförening gjorde en mycket fin genomgång av hur man läser resultatet från sin topsning. Efter genomgången fick deltagarna prova på att läsa av sitt eget resultat med hjälp av Lena och Hjördis. 5 medlemmar topsade sig på träffen. En mycket lyckad dag.


Här finns några nyttiga länkar om DNA infrmation:


You Tube Linda Åsa


Svenska sällskapet för

Genetisk Genealogi


Gröna Stubben

Bli medlem klicka här


160:- Huvudmedlem

   40:- Familjemedlem


Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening


Adress: Ordf. Karin Pallbo


Topasvägen 12


282 32 Tyringe


0451-515 68    072-325 15 68