Soldatforskning

Inbjudan till temadag om soldatforskning


Skånes Släktforskarförbund inbjuder till temadag om soldatforskning lördagen den 14 mars kl. 10:00, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund.


Program:

10:00: Soldater i arkiven
Göran Larsson – historiker, arkivarie, tidigare chef för Malmö stadsarkiv och Malmö muséer

11:15: Knektregistret och svar på soldatfrågor
Gösta Gansmark – ansvarig för Skånes knektregister, tidigare medarbetare på Landsarkivet i Lund

12:00 – 12:45: Paus
Försäljning av varm korv och fika

12:45: Skånska ryttare till sjöss för Gustav III
Hugo Nordland – historiker, redaktör på Historiska Media, tidigare chefredaktör för Militär Historia


Inträde: 100 kronor för dig som är medlem i förening ansluten till Skånes Släktforskarförbund, övriga: 140 kronor. Betalning sker på plats – kontant eller swish.


Anmälan och eventuella frågor som har med soldater att göra tar vi emot löpande, dock senast den 10 mars via e-postadressen: arrangemang@sgfm.se

Ange ditt namn och eventuell släktforskarförening som du är medlem i. Vi skickar bekräftelse på anmälan. Observera att antalet deltagare är begränsat.


I pausen serverar vi varm korv med bröd inklusive kaffe/te och kaka, till ett pris av 60 kronor.