Knislinge

Knislinge kyrka


Knislinge-Gryts församling är en församling i Östra Göinge kontrakt, Lunds stift och Östra Göinge kommun. Församlingen tillhör Knislinge kyrkliga samfällighet. 1 januari 2006 uppgick Gryts församling i Knislinge församling, vilken då bytte namn till det nuvarande.


Länk till Wikipedia:Knislinge

Kviinge församling

Kviinge församling är en församling i Östra Göinge kontrakt, Lunds stift och Östra Göinge kommun. Församlingen tillhör Knislinge kyrkliga samfällighet. Kyrkan härrör från slutet av 1100-talet. På 1400-talet slogs kryssvalv och kyrktornet byggdes till. 1792 utvidgades kyrkan med en tillbyggnad åt norr.


Länk till Wikipedia:Kviinge