Vankiva

Vankiva församling


Vankiva församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Norra Åkarps kyrkliga samfällighet. Vankiva kyrka är församlingskyrka.


Vankiva kyrka En medeltidskyrka från 1100-talets slut. Tillbyggnader har skett under olika perioder, kryssvalv slogs vid slutet av medeltiden och på 1850-talet förhöjdes kyrkans västra del och ett lågt torn byggdes på. Kyrkans förnämsta inventarie är ett triumfkrucifix från slutet av medeltiden, föreställande Jesus som den segrande konungen. Storklockan i tornet har varit i bruk sedan 1200-talet.

Bli medlem klicka här


160:- Huvudmedlem

   40:- Familjemedlem


Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening


Adress: Ordf. Karin Pallbo


Topasvägen 12


282 32 Tyringe


0451-515 68    072-325 15 68