Medlemssida

MEDLEMSSIDA


Denna sida är främst avsedd för medlemmar i Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening.


AKTUELLT


Har du kanske förslag, tankar och idéer?

Kanske vore det något att föra vidare till föreningsstyrelsen? Kontakta någon styrelsemedlem


Hemsidan

Du som tittar in på Hemsidan ibland har säkert observerat att den uppdateras regelbundet. Oftast varje vecka, eller då något "har hänt" eller skall ändras.  

Idéer och synpunkter är alltid välkomna!


Efter medlemmars önskemål har vi numera även med forskningsområden i vår medlemsmatrikel. Detta för att Du lätt skall kunna kontakta någon som forskar på samma församling eller familj och kanske utbyta forskningsresultat. Du som inte redan har anmält ditt forskningsområde gör detta till tojje58.tn@gmail.comeller på telefon 076-176 70 32. Om din e-postadress inte finns med sänd gärna in även den till tojje58.tn@gmail.com så kan vi kommunicera snabbare med varandra i föreningen.VIKTIGT: Tänk också på att meddela kassören om du byter adress, telefonnummer eller

e-postadress!Gydhingen

Gydhingen utkommer under vår och höst som 16-sidiga tidningar.

Därutöver kommer två informationsblad att sändas under vintern och sensommaren. Detta på grund av att Gydhingen  numera är momsbelagd, vilket medför ökade kostnader. 

Till alla medlemmar sändes tidningen Gydhingen med vanlig post.


Innehållet blir dock det som vi medlemmar hjälps åt att bidraga med.


Material mottages tacksamt!


Om du har något som du kan tänka dig att dela med dig av, tveka inte, hör av dig till: lej.swipn@telia.com Det kan vara foton, berättelser, egna forskarerfarenheter, ja nästan vad som helst inom vårt intresseområde. Du får all hjälp, råd och tips som du eventuellt behöver.


Skånes Släktforskarförbund


Som medlem i Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening är du även medlem i Skånes Släktforskarförbund, sgfm. sgfm utger ett antal s.k. SGF-brev under året. Vi medlemmar uppmanas att läsa dessa för att följa vad som är aktuellt på den skånska släktforskarfronten. Klicka på länken nedan för att komma till SGF:s egen hemsida.

http://www.sksf.se
Förbundsförsäkringar

2022-04-29

Släktforskarförbundet har vid den senaste försäkringsupphandlingen valt att byta försäkringsbolag, från Dina Försäkringar till Protector Försäkring. Förbundsförsäkringen gäller fr.o.m. 1 mars 2022 t.o.m. sista februari 2023.

Kollektiv olycksfallsförsäkring och egendomsförsäkring hos Protector försäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller när förbundets medlemsföreningar har sina sammankomster enligt verksamheten, oavsett plats. Den gäller för alla anställda (eller motsvarande engagerade) och förtroendevalda i föreningen samt medlemmarna i föreningen vid skada som inträffat under organiserad föreningsverksamhet. Ett aktivt deltagande krävs, vilket gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas.

Egendomsförsäkringen är en "företagsförsäkring" för förbundets medlemsföreningar. Ett grundskydd för lös egendom (inventarier/maskinerier/varor) upp till 25 000 kr gäller för alla medlemsföreningar.

Nytt fr.o.m. 1 mars!

Utöver den egendoms- och olycksfallsförsäkring som ingår i föreningarnas medlemskap i förbundet, gäller nu samtliga försäkringsmoment som framgår av avtalet både förbundet och medlemsföreningarna.

Bland annat ingår numera ett utökat försäkringsskydd under förmögenhetsbrott avseende rekonstruktionskostnader vid datasabotage, datavirus och utrednings- och revisionskostnader. Även utställarförsäkring ingår.

Vid försäkringsärende kontakta Protector försäkring:
Telefon: 08-410 637 00
Epost: skador@protectorforsakring.seFörsäkringsbrevet, adresslistan från förbundet och villkoren finns att ladda ner här:


Ladda ner försäkringsbrevet och adresslistan här!

Ladda ner försäkringsvillkoren för olycksfall här!Ett utskick från Sveriges SläktforskarförbundFörslag på aktiviteter


  • Har du förslag på något studiebesök eller något annat trevligt som du och andra medlemmar kan ha intresse av så hör av dig till vår


ordförande Åke Boström

e-post:ake-mona@telia.com 

eller telefon  070-682 13 28 
Jourhavande släktforskare


  • Vill du ha hjälp med att komma igång med din släktforskning eller kanske har kört fast så kom till Biblioteken i Hässleholm, Broby, Lönsboda, Osby, Sösdala och Tyringe.


  • Där får du kanske hjälp med dina problem.


  • Se aktuella tider i kalendern.Mycket material finns på biblioteken som kan hjälpa dig.
För mer info KLICKA HÄRE-postadresser


Du som har e-postadress men ännu inte registrerat det i medlemsregistret gör det så att du får nyheter skickade till din e-postadress.
Skicka dina uppgifter till tojje58.tn@gmail.com