Forskningsomraden

Forskningsområden

Följande socknar i Östra och Västra härad ingick 1857 i första fögderiet för Kristianstad län. Socknarna i nedanstående tabell, med den tidens stavning, ingår helt eller delvis i fögderiet. I socknar med (*) ingår vissa mantal tillhörande Frosta härad. Med(**) vissa delar till Norra Åsbo härad. Med (***) vissa delar till Gärds härad. Med (****) vissa delar till Vilands härad.

 


 Folkmängden i Östra Göinge härad uppgick år 1856 till 24 376 personer och i Västra Göinge härad till 28 916 personer.