Besök på kommunarkivet

Det här är kommunarkivet

Allmänna handlingar från kommunala verksamheter
Ordnat efter kommunens organisation, alternativt i akter.
Mest text--inte så mycket bilder och kartor.