Glimåkra

Glimåkra kyrka

Glimåkra kyrka är församlingskyrka i Glimåkra församling i Lunds stift och ligger i tätorten Glimåkra i Östra Göinge kommun i Skåne län .

Glimåkra kyrka, som byggdes 1838, saknar torn och spira. När den nya kyrkan byggdes mellan 1838 och 1842 tog pengarna helt enkelt slut. Det fanns inte råd till torn som fanns på ritningarna. I stället fick kyrkan ett enkelt platt tak. Kyrkan byggdes av byggmästare Ola Borgström från Sölvesborg efter en offert på 16 400 kronor. Både på den norra och södra väggen som flankerar altaret finns vackra glasmålade fönster. Båda glasmålningarna är gjorda av konstnären Anders Nilsson 1918.

Predikstolen är mycket ovanligt placerad ovanför altaret. På 1940-talet ville man riva den gamla predikstolen och bygga en ny till vänster om altaret men som väl var blev detta aldrig av. Nedanför det norra fönstret finns den lilla vackra dopfunten i trä. Den är gjord av en bildhuggare Johan Menschefver som skall ha bott i Göinge på 1620-talet. Den ärväldigt gammal, kanske kommer den från den medeltida kyrka som fanns där dagens kyrka ligger. Kyrkan, som ligger på samma plats som den äldre församlingskyrkan från 1280-talet, invigdes av prosten Peter Samuel Ström. Sakristian och läktaren, samt utrymmet under denna, byggdes delvis om 1979-1980.


Länk till Wikipedia: Glimåkra


Osby-Visseltofta församling

Osby-Visseltofta församling är en församling i Östra Göinge kontrakt, Lunds stift och Osby kommun. Församlingen utgör ett eget pastorat sedan 1 januari 2006 då Visseltofta uppgick i Osby församling och Osby bytte namn till Osby-Visseltofta.

Osby kyrka har legat på samma plats sedan medeltiden. I den starkt växande församlingen blev kyrkan på 1700-talet för trång. Då byggdes två korsarmar ut åt norr och söder, men det blev ändå inte utrymme nog. I början av 1800-talet beslöts att hela långhuset skulle rivas och byggas om, dubbelt så långt och brett, vilket skedde 1834. Det enda som återstår av medeltidskyrkan är koret och absiden, som tidigare användes som sakristia och sedan 1934 blivit kapell för mindre andakter. I S:t Petri kapell sker även dop eller vigsel om det inte är fler än att vi får plats. Kyrkan fick 1834 en så kallad altarpredikstol, en predikstol infälld i väggen strax över altaret. Den gamla 1500-talspredikstolen hade dock bevarats på kyrkvinden och blev 1930-talet placerad i koret. 1940 tillkom den nuvarande altartavlan. Våra vackra fönstermålningar kom till 1925 och är ett verk av Yngve Lundström.

Källa: Svenska kyrkan


Länk till Wikipedia:Osby-Visseltofta