Gryt

Knislinge-Gryts församling


Knislinge-Gryts församling är en församling i Östra Göinge kontrakt, Lunds stift, och Östra Göinge kommun. Församlingen tillhör Knislinge kyrkliga samfällighet. 1 januari 2006 uppgick Gryts församling i Knislinge församling, vilken då bytte namn till det nuvarande.


Gryts gamla medeltidskyrka från slutet av 1100-talet.

Under 1450-talet slogs kyrkans gotiska stjärnvalv. Kyrkans västtorn tillkom cirka år 1500. Under 1800-talet byggde man ut kyrkan mot norr med ett för herrarna till Vanås. Altaruppsatsen i barockstil dateras 1636 och predikstolen dateras till 1634. Den romanska dopfunten var länge försvunnen men är återförd till kyrkan. Kyrkan har även en rikt snidad dopfunt av trä från 1600-talet.


Länk till Wikipedia:Knislinge-Gryt

 

Gumlösa kyrka

Gumlösa tillhör Vinslövs församling.


Gumlösa kyrka, i norra Skåne är en av de äldsta tegelkyrkorna i Norden och en av de få medeltidskyrkorna som går att exakt datera. Enligt ett stycke pergament, som återfunnits i altaret, skedde invigningen måndagen den 26 oktober 1196. Invigningen förrättades av ärkebiskop Absalon i närvaro av den blinde ärkebiskopen Erik från Nidaros, då tillfälligt landsflyktig i Lund, och biskopen i Växjö, Vid invigningen lades också ner inte mindre än 96 reliker i altaret i små kapslar. Detta visar att det var en kyrka som Absalon tillmätte stor vikt. Strax innan hade Absalon byggt klosterkyrkan i Sorö på Själland och likheterna med Sorö är påfallande. För vissa särskilt utformade tegelstenar har man troligen använt samma gjutformar både i Sorö och i Gumlösa. År 1904 brann Gumlösa kyrka och det uppdrogs då åt domkyrkoarkitekten Theodor Wollin att göra en plan för restaureringen och göra en tillbyggnad. Vid restaureringen fann man att kyrkvinden hade ett plant golv, vilket innebar att man fyllt ut valvbågarnas ovansida med sten och murbruk. Man har antagit att kyrkvinden har använts som uppehållsplats i ofärdstider men också utnyttjats som övernattningsplats för vandrande pilgrimer.

Av de medeltida inventarierna är dopfunten, som troligen tillkommit i samband med kyrkans invigning, den mest intressanta. För ovanlighetens skulle så är den signerad av sin skapare, stenmästaren Tove.

Källa: Svenska kyrkan


Länk till Wikipedia:Gumlösa