Broby

Östra Broby

Kyrka i gotisk stil, byggdes på 1880-talet och återuppbyggdes efter brand 1930.Länk till Wikipedia: Broby

Brönnestads församling


Brönnestads församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Norra Mellby pastorat. Församlingskyrkan heter Brönnestads kyrka.


Brönnestads kyrka (Maria kyrkan) är byggd på 1100-talet och hade ursprungligen en absid, ett kor och ett långhus.  I början av 1400-talet slogs valv i kyrkan och kring 1420 försågs de med målningar. 

På 1700-talet revs absiden och ersattes med ett rakslutande kor.

Någon gång, troligen på 1700-talet, överkalkades valven och förblev så fram till början av 1980-talet. Då togs de fram och det visade sig att dessa målningar saknade motstycke i någon annan skånsk eller dansk kyrka. De är målade med en mycket vacker konturform som anknyter mer till europeisk tradition.

Kyrkan är helgad åt Maria och det är hon som dominerar i kyrkan. 

Brönnestads kyrka är unik på så sätt att den har kvar sin klockstapel som byggdes på 1400-talet. Tillbyggnaden till vänster är från 1700-talet.

Länk till Wikipedia: Brönnestad