Sörby

Vinslövs församling

Vinslövs församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. 1 januari 2006 uppgick församlingarna Gumlösa, Nävlinge och Sörby i Vinslövs församling, sedan dess utgör Vinslöv även ett eget pastorat


Sörby kyrka

Tegelkyrka från tidigt 1200-tal. Senare har man förlängt långhuset och slagit ett stjärnvalv av tegel. 1876 tillkom det nuvarande trappgaveltornet. Skålen till den gamla stendopfunten finns bevarad, över altaret hänger ett senmedeltida triumfkrucifix och predikstol.


Foto: Ivar Björklund