Hjärsås

Hjärsås församling

Hjärsås församling är en församling i Östra Göinge kontrakt, Lunds stift och Östra Göinge kommun. Bildar eget pastorat sedan 1962.


Hjärås kyrka, troligen uppförd på 1230-talet med vackra takmålningar. På Hjärsås kyrkogård finns ett stort handhugget diabasklot i minneslunden.

Hästveda församling

 Hästveda kyrka är församlingskyrka i Hästveda församling. Den utmärker sig främst för sina många kalkmålningar. Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Den var då en romansk kyrka med ett brett västtorn. Valv slogs på 1400-talet. Vid mitten av 1200-talet och runt 1500 utfördes kyrkans kalkmålningar. I långhuset återges i naiva men uttrycksfulla scener bibelns berättelser om skapelsen, syndafallet, Kristi återkomst och yttersta domen. I koret skildras bebådelsen, födelsen i Betlehem och flykten till Egypten. I absiden finns väl utförda målningar från 1200-talet av okänd mästare.

Under 1860-talet gjordes en utbyggnad från tornet åt väster och tornet byggdes om till nuvarande utseende. Våren 1940 bestämde församlingen att kyrkan skulle restaureras. Kyrkorummets tak och väggar var då täckta av vitmålade tjocka kalklager. Man visste att det fanns målningar under absidens kalk, men de övriga kalkmålningarna var okända. Kyrkan inhägnas av häck och murverk.

Foto: Ivar Björklund


Länk till Wikipedia: Hästveda