Släktforskarvecka 2019

Bilder och text från början på släktforskarveckan i lund 2019

Skånes Släktforskarförenings ordförande Hans-Göran Nilsson invigde Släktforskarveckan i Skåne genom att berätta om syftet med veckan är att fånga nya medlemmar till våra olika föreningar i Skåne. Och att våra nuvarande medlemmar skall få information om vilket material som finns för att kunna släktforska på ett så effektivt sätt som möjligt. Han pratade även om vikten av att samarbeta med andra aktörer inom forskning såsom hembygdsföreningar och bygdeforskning.

Därefter berättade Jan-Eric Bruun om allt material som finns att tillgå på Riksarkivet och Landsarkivet i Lund. Nästa punkt på dagordningen var att Erika Andersson och Jason Blohm två personer som varit med i TV-programmet "Visit from America" berättade om hur de upplevt sin vistelse i Sverige och hur många nya kontakter dom fått genom att delta i programmet. Åsa Andersson från Skånes Hembygdsförbund berättade om deras arbete med att kartlägga hembygds-föreningarnas årsböcker och artikelregister över olika torpinventeringar. Mycket folk var intresserade av de olika föredragningarna. Det fanns även möjlighet att gå på visning av arkiven. Jag ingick en grupp som Jan-Eric Bruun ledde och han visade oss runt i arkivet med ett litet urval av det omfattande materialet som finns att tillgå. 


Text och bilder: Per-Åke Fredriksson