Försäljning av böcker och skivor

Aktuella böcker som kan underlätta din Släktforskning


Vannaröd

Inte bara ett slott- en bondby med gamla anor


I denna bok har vi tagit fram en person- och släkthistoria med början ända från 1600- och 1700-talen. Kartor över byn och dess olika skiften och ett flertal släkt-utredningar ingår i berättelsen. Skildringen illustreras med ett rikt urval av gamla och nya bilder. Ett personregister ingår. Boken omfattar 381 sidor i A4 format med styva pärmar, Den kostar 350 kronor + porto och kan beställas genom:

Monitor Förlaget,

e-post: flensmarck@monitorforlaget.se

eller Anne-Marie Hammariund:

tel 044-320191,

e-post:anne-marie.hammarlund@telia.com

eller Lena Grönquist: tel 042-12887,

e-post: lena.gronquist@cornhem.seFader okänd


Förr eller senare stöter de flesta släktforskare på barn vars far och i vissa fall även modern är okänd.Handboken visar hur den okände fadern kan ha lämnat spår i ett antal olika källor. I en bilaga ingår relevant lagstiftning från och med medeltiden till nutid samlad. I den nya reviderade och illustrerade upplagan: nr 2 av handboken finns information som ej tidigare har publicerats.

Författare: Elisabeth Reuterswärd

Upplaga: 2 Antal sidor: 120

Medlemspris: 225 KR

www.rotterbokhandeln.se


Böcker och tidskifter från Skånes Släktforskarförbund


Skånes Släktforskarförbund har många böcker, CD-skivor och tidsskrifter som du kan köpa och använda för att underlätta din släktforskning.

Gå in på deras hemsida: http://www.webbshop.sgfm.se


Rötterbokhandeln


Här kan du hitta böcker och CD-skivor.

Gå in på hemsidan för att beställa: http://rotterbokhandeln.se


DIS Webbshop


Här kan du hämta mycket material för din släktforskning.

Gå in på hemsidan: https://shop.dis.se/prestashop


Monitorförlaget Kristianstad


Ett litet bokförlag utanför Kristianstad som trycker upp hembygdsböcker och släktböcker.

Gå in på hemsidan: http://monitorforlaget.se/


Här under rear vi ut för 100:- per/st + ev. frakt

OBS! Enstaka exemplar. Priset för CD-skivor står vid respektive skiva.


Beställ genom att klicka HÄR. Uppge artikelnr, namn adress telefon eller E-post


Artikel 1

CD-skivan om Glimåkra kyrkogård finns nu att köpa hos föreningen och kostar 250:-.


Skivan innehåller uppgifter från kyrkogården i Glimåkra och är sammanställd av Lars Kleberman och Krister Olofsson.Artikel 2

Nu är den här - Sveriges befolkning 1910 finns att köpa hos föreningen och kostar 300:-


På Släktforskardagarna i Nyköping den 28-30 augusti släpptes skivan som många av oss längtat efter - Sveriges befolkning 1910.

Databasen innehåller basfakta om alla de 5,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1910. Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyråns utdrag från kyrkans församlingsböcker. Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.


Artikel 3

Släktforskarens lilla faktabok


Vilket år försvann begreppet oäkta barn? Hur många barn födde en kvinna i genomsnitt på 1800-talet och hur lång var man 1890? Hur kallt var det i Sverige för hundra år sedan och när hade landet sin senaste missväxt? Hur många personer bodde det i ett genomsnittligt hushåll 1870? Om detta och mycket mer hittar du i Släktforskarens lilla faktabok. En bok för både nytta och nöje!

Urvalet i Släktforskarens lilla faktabok har utgått från statistiska uppgifter, ordlistor och andra publicerade fakta som är till nytta för släktforskaren.

Artikel 4

Släktforskarens lilla faktabok 2


Vad kostade ett kilo vetemjöl 1910? Hur stor var dödligheten i tyfus på 1800-talet? Vad kostade det att skicka ett brev 1855 och vilka städer var störst? Varifrån kom invandrarna för hundra år sedan och vilka brott dömdes man för på 1800-talet. Detta och mycket mer smått och gott hittar du i uppföljaren Släktforskaren lilla faktabok 2.

En bok för både nytta och nöje!

Artikel 5

Vad kostade det

Uppdaterad utgåva med uppgifter från 2015.


Vad har mat, dryck, kläder och annat kostat genom tiderna? Vem hade råd? Hur har löner och priser förändrats från vikingatid till idag? Genom årtionde för årtionde får vi insyn i hur affärstransaktioner fungerat, vilka medel som använts och hur utvecklingen hänger ihop med övriga samhällsförändringar.


Denna nyttiga handbok är av intresse inte bara för en bred allmänhet utan också för släkt- och hembygdsforskare och inom arkiv och institutioner av olika slag.


Att byta varor och tjänster var det ursprungliga sättet att göra affärer på. En gris, en höna eller en särskild snäcka betingade ett överenskommet värde. Grunden till det penningsystem vi känner idag lades i Babylon och Egypten för omkring 5 000 år sedan. Det rådde då en så kallad viktekonomi, det vill säga att värdet bestämdes av vikten på ett stycke ädelmetall. Myntväsendet utvecklades av grekerna och för drygt 2 600 år sedan präglades de tidigaste mynten i Lydien. Till Sverige kom de första mynten på 100-talet. Det dröjde dock närmare 1 000 år innan mynt präglades i Sverige.


Så småningom övergavs viktekonomin och penningekonomin tog över, vilket innebar att mynten fick ett angivet värde. Långsamt utvecklades den svenska ekonomin i takt med att olika makthavare fick ett fastare grepp om landet och dess folk. En vattendelare blev Gustav Vasa som använde sig av olika ekonomiska verktyg för att säkerställa nationen, bland annat myntningen. Under de följande århundradena utvecklades de betalningsmedel vi känner till idag.


En mängd olika typer av mynt och även de mer sentida sedlarna har cirkulerat: exempelvis äldre tiders denarer, solidi, dirhemer, brakteater, örtug och den nya tidens daler, mark, ören, kopparmynt, plåtmynt, nödmynt, riksdaler, skilling, kronor och ören.Artikel 6

Sveriges befolkning 1900  finns att köpa hos föreningen och kostar 300:-


Cd-skivan Sveriges befolkning 1900 är en databas innehållande basfakta om alla personer som var skrivna i Sverige i slutet av 1900, 5,2 miljoner mäniskor. Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyrån avskrifter av kyrkans husförhörslängder. Dessa är dataregistret som olika arbetsmarknadsprojekt under ledning av SVAR/Riksarkivet.


Systemkrav är Windows 98 eller senare, minst 800*600 punkter med 16-bitsfärg, 128 MB RAM samt 625 MB ledigt hårddiskutrymme (125 MB med CD-installation.
Artikel 7

Emigrantforskning


Det har länge talats om behovet aven handbok i emigrantforskning. Det finns redan en sådan, invänder kanske någon; Emigrantforska steg

för steg av Per Clemensson och Kjell Andersson. Den boken utkom dock 1996 och är sedan länge slutsåld i handeln. Dessutom har förutsättningarna för emigrantforskning under de senaste tio åren radikalt förändrats. En ny värld har öppnats, där allt fler sökmöjligheter efter hand blivit tillgängliga via Internet. Varje gång man använder Nätet finner man nya resurser, nya register och nytt digitaliserat källmaterial. Vår ambition har inte varit att sammanställa en heltäckande bok med länkar till samtliga existerande person- och emigrantdatabaser, utan i stället att försöka skapa en vägledning för egna upptäcktsfårder bland alla de nya möjligeterna.


Vi presenterar inga universallösningar för hur man hittar utvandrare och deras ättlingar, men vi hoppas att vår bok skall ge riktlinjer och inspiration för den som vill ta tag i den kanske största utmaningen när det gäller att kartlägga sin släkt: De besvärliga emigranterna ...


Förutsättningarna för att lyckas med detta har aldrig varit bättre. Helt omöjliga återvändsgränder blir plötsligt framkomlig väg, tack vare en eller annan ny databas eller e-postlista.


Vi har i vår bok koncentrerat oss på utvandringen till USA och Canada, eftersom den var så oändligt mycket större än all annan emigration. Förhoppningsvis kan en senare publikation ta upp den svenska utvandringen till andra länder och världsdelar, och kanske också invandringen från andra länder till Sverige. Fokus i boken har vi lagt på forskning via Internet, eftersom allt mer källmaterial digitalis eras och tillgängliggörs på detta sätt. Databaser växer fram i en takt som för bara några år sedan var otänkbar. Här är det dock på sin plats att höja ett varningens finger: Tänk på att nästan varje sökresultat är en sekundär uppgift, som kanske kan vara felaktig. Kontrollera alltid mot originalkällan där så är möjligt och jämför gärna olika databaser mot varandra!


Illustrationerna i denna bok har huvudsakligen hämtats ur våra egna samlingar. Enstaka bilder har vi tagit från Internet - förhoppningsvis då "fria" bilder. Däremot har vi skamlöst "snaggat" till oss bilder från olika webbsajter av sökmenyer, träfflistor o.s.v. i förhoppningen att detta skall gynna såväl läsaren av denna bok som tillhandahållaren av databaser och digitala bilder. Vi vill passa på att tacka alla dem som hjälpt oss med bilder, information och länktips, allt lika nödvändigt och välkommet!


Länkar är fårskvara. På Rötter kommer vi därför att skapa en kontinuerligt uppdaterad "Emigrantforskarlista" med nytillkomna eller justerade länkar och andra forskartips.


Lycka till med alla dina emigranter! Ted Rosvall Anna-Lena HultmanArtikel 8

Släktjakten av Roland Classon


Alla kan släktforska


  Att leta efter sina förfäder har blivit en stor folkrörelse i Sverige. Aldrig tidigare har så många letat efter sina rötter som nu. Och aldrig tidigare

har möjligheten att få svar på frågorna varit bättre än nu.

  Vi har våra unika kyrkböcker och en mängd arkiv där vi kan söka. Dessutom har Internet, många välfyllda databaser och en rad cd-skivor gjort det enklare för forskaren.

  Det finns även gott om läroböcker i ämnet. Kort sagt: det är rätt tid att släktforska. Men glöm inte originalkällorna. Känslan av att hitta sina egna förfäder i en gammal kyrkbok är alltid speciell. Och det blir garanterat ett minne för livet.

  Jag har under drygt fem år skrivit ett 100-tal reportage om släktforskning i Helsingborgs Dagblad. Allt detta finns även i en speciell nätversion (http://hd.se/familj/slaktforskning). Ett urval av dessa presenteras nu i denna bilaga, Släkt jakten. Flera av reportagen är i ny version.

  Tanken med Släkt jakten är att inspirera, att ge läsaren något extra, en historia ur verkligheten.

  Släktjakten innehåller även goda råd och tips. Man måste till exempel våga fråga dem som redan vet: För hur det än är: alla har något att berätta. En god släktberättelse kan ge din forskning ytterligare en dimension.

  Men man ska inte ha för bråttom. Låt forskningen få ta lite tid, ha tålamod. Anteckna! Samla på bilder! Och se till att det blir en rolig resa i tiden.
Artikel 9

Grantingrboken Del 1


Förändringarnas tidevarv råder i samhället. Den äldre generation som lever i dag har varit med om stora förändringar, fler än någon genera-

tion tidigare. Bara några exempel: TV, automatisering av telefonen, biltele- fon, skördetröska, allmänt bil ägande och kylskåp har kommit, och det hederliga utedasset har försvunnit.

  Stig Persson, Grantinge byalags ålderman föreslog för över fyra år sedan att en dokumentation av nuet och av vad äldre personer upplevt och kommer ihåg, borde göras. En grupp intresserade samlades för att diskutera möjligheten att realisera åldermannens förslag. Gruppen var enig om värdet av att insamla den äldre generationens kunnande, gamla handlingar och fotografier. Målsättningen bör vara, ansåg man, att ge ut något i tryckt form.

  Jag hade under några år fotograferat och samlat historia om Grantinge. Projektet lät intressant, och jag åtog mig ansvaret att få fram underlag till en bok. Gruppen har sedan fungerat som inspirationskälla.

  Mitt arbete inriktades på att samla in historiska fakta om byarna och gamla foton. Tillsammans med uppgifter som samlats genom samtal med äldre personer från byarna, utgör detta ett mycket omfattande material.

  Det är många jag skulle vilja nämna och tacka för allt tillmötesgående, för all den kunskap om Grantinge och Skogbro de delat med sig av. Listan skulle bli lång, därför avstår jag från namnuppräkning. Utan er medverkan hade inte denna bok kommit till. Mycket av vad ni bidragit med ligger lagrat i mina hyllor, och jag hoppas det kommer att synas i kommande bokutgivrungar.

  Till Lennart Kristensson och Sven Dahl vill jag framföra ett särskilt tack.


Grantinge i april 1996

Åke Persson

Född där jag bor
Artikel 10

Grantingrboken Del 2


  Grantingeboken del 2 är en fortsättning på del 1 med berättelser om Grantinge och Skogbro byars historia. Del 2 börjar med byarnas torp och

torpare och fortsätter därefter med skiftesreformerna. Den omfattar också några artiklar om verksamheter som försvunnit från byarna och avslutas med presentation av några personligheterna. Laga skifte av Skogbro by år 1865 har på grund av platsbrist helt utelämnats.

  När studiecirkeln för Grantingebokens utgivning av del 1 samlades första gången, var avsikten att boken skulle innehålla berättelser om byarnas förändring under en generation tillbaks i tiden. Målsättningen uppfylldes inte och har inte heller uppfyllts i del 2. Den finns dock kvar och vi hoppas återkomma till den samt även kompletteringar av byarnas äldre historia.

  Arbetet med boken har varit mycket intressant. Problemet har hela tiden varit hur omfattande och ingående en artikel skall vara samt. vilka artiklar som ska tas med i denna bok.

  Jag har genom åren haft mycket hjälp av byalagets "bokgrupp" som består av: Susanne Servin, Johan Persson, Sven-Åke Brink, Karl Arvid Persson, Börje Nilsson och Raul Wangel. Till alla som lånat mig gamla handlingar och foton vill jag framföra ett hjärtligt tack. Jag har haft kontakt med många och fått muntlig information som varit värdefull i mitt arbete med beskrivningen av byarnas historia.

  Några som jag vill rikta ett särskilt tack till är Studiefrämjandet i Hässleholm och Hässleholms arbetsmarknadsenhet samt Adela Leyden, Raul Wangel och Marit Persson som varit behjälpliga med korrekturläsning.

  Sist men inte minst ett tack till de som lämnat ekonomiskt stöd till bokens utgivning.


Grantinge i november 1998

Åke Persson

Grantingebo sedan födseln


PS.

Ännu finns det säkert många gamla foton och handlingar kvar som avslöjar mer om byarnas historia. Om ni skulle finna några sådana, hör av er.

OS.Artikel 11

Ordbok för Släktforskare


  I den praktiska släktforskningen stöter man på många ord och uttryck som är föråldrade och svåra att förstå. Många av dem hittar man inte i vanliga ordböcker. Därför har denna ordbok kommit till, en ordbok som naturligtvis även är till stor nytta för andra som forskar i gamla arkiv.

  Denna fjärde utgåva är utökad med ungefär 8 000 ord och innehåller nu cirka 20 000 ord och uttryck. Ord som förekommer i gamla arkivhandlingar, t.ex.kyrkböcker, husförhörslängder, domböcker, bouppteckningar, mantalslängder och militära rullor. Dessutom hittar du här de gamla mynten, stycketalen, längd-, yt- och viktmåtten. Gamla titlar och yrkesbeteckningar har fått en särskild förteckning i slutet av boken.

  Sist men inte minst användbart,bjuder boken på en repetition av den tyska skrivstilen, både alfabetet och några vanliga handstilsvarianter.


KENT ANDERSSON är en erfaren släktforskare, välkänd för många genom sin tjänst på Sveriges Släktforskarförbund i Göteborg. Han har tidigare publicerat flera böcker i släkt- och lokalhistoria.


HENRIK ANDERÖ var på sin tid en flitig anlitad ledare för studiecirklar och kurser i släktforskning. Hans Ordbok för släktforskare utgör kärnan i denna nya bok.