Stoby

Stoby församling


Stoby församling är en församling och eget pastorat i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. I församlingen ingår Stoby, Ignaberga och Norra Sandby.


Stoby kyrka

Ursprungligen en 1100-tals absidkyrka som byggts till. Långhuset byggdes till kraftigt på 1600-talet. Den stora Nykyrkan byggdes 1836 och trappgaveltornet uppfördes 1854. I valvet i koret finns kalkmålningar i "Everlövsmästarens" anda, med motiv av Jesu födelse och de fyra evangelisterna. I triumfbågen och i absidvalvet finns spår av kalkmålningar från romansk tid, troligen 1200-talet. På korväggarna finns märkliga putsristningar med små symboler och figurer.

Bli medlem klicka här


160:- Huvudmedlem

   40:- Familjemedlem


Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening


Adress: Ordf. Karin Pallbo


Topasvägen 12


282 32 Tyringe


0451-515 68    072-325 15 68