Topsning

Föreningen hade öppet hus i ABF-lokalen i Hässleholm lördagen den 28/4 2018 och medlemmarna hade då möjlighet att ta DNA-test till ett reducerat pris eftersom det varit DNA-dagen i veckan.

8 medlemmar hade tagit mod till sig och fick hjälp av Hjördis Nilsson från Klippan att topsa sig.