Bilder Årsmötet 2016

Årsmötet 27/2 2016 på Senioren


Årsmötet 2016 började med att Per-Åke Fredriksson som ansvarar för hemsidan berättade om alla besök som vi har på vår hemsida från olika delar av världen Per-Åke uppmannade även till att använda Google Chrome som Webbläsarem vädjade även om att medlemmar sänder in material till hemsidan och vår tidning Gydhingen.

Sedan öppnade Ordförande Karin Pallbo mötet och Kjell Pallbo valdes att leda mötet och Åke Boström som sekreterare. Johny Svensson och Per-Åke Fredriksson valdes att justera dagens protokoll. Föreningens verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen gicks igenom och årsmötet beslöt att ge styrelsen enligt revisorernas förslag ansvarsfrihet för det gågna året. Karin Pallbo blev sedan omvald som ordförande på ett år. Åke Boström, Lars-Erik Josefsson och Torgny Nilsson blev omvalda på 2 år. Mona Boström, Kerstin Tegård och Wanja Johnsson har 1 år kvar. Tore Robertsson omvaldes som suppleant på 2 år och Krister Evertsson har 1 år kvar. Som revisor omvaldes Tommy Lilja på 1 år och Evert Johanansson nyvaldes på 1 år. Som revisorsuppleant omvaldes Gert Johansson på 1 år. Att ingå i valberedningen sitter Kerstin Persson och Annica Sankilampi kvar som ny blev Ingela Nilsson vald. Mötet beslöt att medlemsavgiften skall bli oförändrad för 2017 160:- för huvudmedlem och 40:- för familjemedlem. Efter årsmötet var det fika med goda breda bullar med ost och skinka som föreningen bjöd på. När alla hade fått sin förplägnad visade Karlo Pesjak ett fantasiskt bildspel som han kallade för " Ack Värmeland du sköna" som var mycket uppskattat.


KLICKA HÄR FÖR STATISTIK FÖR HEMSIDAN.


Vill du se större bilder så klicka på bilden.