Norge

Norge


Hands Across the sea


Digitalarkivet


Universitetet i Bergen


Gränsvandring

SÖK DINA RÖTTER I EN SVENSKNORSK DATABAS

Sverige Amerika Centret Karlstad och Norsk Utvandrermuseum i Stan ge kommer i projektet Gränsvandring att samarbeta för att skapa ett svensknorskt nätverk för migrationsrörelser mellan länderna och den gemensamma historien kring migrationen till Nordamerika och övriga världen. Vi kommer att titta närmare på de som invandrat och utvandrat från Hedmark och Värmland, med huvudfokus på historisk migration. Vidare kommer vi att samla in data om immigranter och emigranter och registrera dessai en gemensam svensknorsk databas