Norge

Norge


Hands Across the sea


Digitalarkivet


Universitetet i Bergen


Gränsvandring

SÖK DINA RÖTTER I EN SVENSKNORSK DATABAS

Sverige Amerika Centret Karlstad och Norsk Utvandrermuseum i Stan ge kommer i projektet Gränsvandring att samarbeta för att skapa ett svensknorskt nätverk för migrationsrörelser mellan länderna och den gemensamma historien kring migrationen till Nordamerika och övriga världen. Vi kommer att titta närmare på de som invandrat och utvandrat från Hedmark och Värmland, med huvudfokus på historisk migration. Vidare kommer vi att samla in data om immigranter och emigranter och registrera dessai en gemensam svensknorsk databas


Bli medlem klicka här


160:- Huvudmedlem

   40:- Familjemedlem


Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening


Adress: Ordf. Karin Pallbo


Topasvägen 12


282 32 Tyringe


0451-515 68    072-325 15 68