Ignaberga

Ignaberga nya kyrka

Stoby församling

2002 slogs Stoby  församling och Norra Sandby församling ihop till Stoby-Norra Sanby församling. Den 1januari 2006 uppgick Ignaberga församling i Stoby_Norra Sandby och församlingen bytte då namn till sitt nuvarande.


Ignaberga nya kyrka är en kyrkobyggnad i Ignaberga i Stoby församling, Lunds stift. Kyrkan uppfördes 1887 i nyromansk stil med stomme och fasad i rött tegel. Arkitekten hette Carl Möller. Sedan medeltiden fanns en kyrka i Ignaberga, men befolkningen hade blivit så talrik att det fanns behov för en större kyrkobyggnad.
Ignaberga gamla kyrka


gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Ignaberga i Stoby församling, Lunds stift och Hässleholms kommun. Kyrkan härrör från 1100-talet. Ett vapenhus byggdes till på 1400-talet då även valven slogs. År 1717 förlängdes kyrkan mot väster.

1887 var Ignaberga nya kyrka färdigbyggd och kyrkan lämnades att förfalla. På 1920-talet återuppbyggdes kyrkan och återinvigdes 1928.