Svenska dagstidningar

Läs historiska svenska dagstidningar från din hembygd fritt på webben via Svenska dagstidningar

 


Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet (RA) har erhållit en donation på 30 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Arcadia, en välgörenhetsstiftelse grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin. Tack vare donationen kan KB och RA digitalisera återstoden av det upphovsrättsfria svenska pressarvet.


Den upphovsrättsfria tidningssamlingen på KB innehåller cirka 1 250 titlar av mycket varierande storlek: allt från stora sjudagarstidningar till tidningar som endast kom ut med ett nummer, samt en mängd varianter däremellan. Tidningsutgivningen i Sverige var rik, inte minst på 1800-talet och varje stad hade minst en tidning och inte sällan fler. Förutom dagstidningar med anknytning till olika orter så finns det också i samlingen, en inte obetydligt mängd tidningar som täcker olika specialområden, såsom: emigration, politik, religion, filosofi, humor, lediga jobb och bostäder, finkultur, annan kultur, badorter, agrikultur, affärer & börskurser, samt mycket annat mellan himmel och jord, utgivna över hela riket av allt från idealister till personer med en dragning åt rättshaveri.


Många av titlarna, speciellt de mindre och halvstora, har aldrig blivit mikrofilmade och i flera fall har de säkert blivit tämligen sparsamt lästa sedan de gavs ut för 115 till 300 år sedan.


En veritabel guldgruva väntar här på att bli upptäckt av släktforskare, akademiska forskare, journalister, den intresserade allmänheten, ja: av alla som är historiskt intresserade överhuvudtaget.


Digitaliseringsarbetet löper från september 2018 och fyra år framåt och slutmålet är att digitalisera samtliga svenska dagstidningar som finns i KB:s samlingar fram till och med utgivningsåret 1906.


Redan nu har över 25 titlar laddats upp i Svenska dagstidningar och ytterligare 200 är på gång att laddas upp inom den närmaste fyramånadersperioden.


För att läsa mer om projektet och se vilka titlar som är nära förestående att presenteras i tjänsten, gå in här


Digitaliseringen sker vid Riksarkivets enhet för digitalisering: Mediekonverteringscentrum (MKC).


Vid frågor kring projektet, söktjänsten eller tidningsdigitalisering överhuvudtaget, tveka inte att kontakta mig.


Med vänlig hälsning


 


Jonas Ahlberg


Projektledare


Enheten för dagstidningar, radio och TV


Avdelning för digitala samlingar


Kungliga biblioteket


Box 5039


102 41 Stockholm


e-post: jonas.ahlberg@kb.se


Telefon: +46 10 709 35 00


--------------------------------------------------------


 


Fakta upphovsrätt


Tidningar äldre än 115 år är upphovrättsfria, vilket i år innebär tidningar utgivna fram till och med 1902. När projektet slutförs 2022 kommer det upphovsrättsfria materialet att sträcka sig fram till och med 1906.


Fakta: KB:s tjänst Svenska dagstidningar


Tjänsten samlar för närvarande närmare 500 tidningstitlar från hela landet, sammanlagt mer än 21 miljoner sidor, varav över 2 miljoner sidor är fritt tillgängliga. Tidningar som är digitaliserade och som getts ut fram till och med 1902 är i år fria att läsa och ladda ner direkt i tjänsten. Nyare tidningar måste av upphovsrättsliga skäl läsas på plats på KB, eller något annat bibliotek som har tjänsten idag. Däremot kan vem som helst söka översiktligt i allt material, oavsett var man befinner sig.


Besök tjänsten Svenska dagstidningar.


Fakta: MKC


MKC är Riksarkivets enhet för digitalisering, belägen i Fränsta i Västernorrland. Verksamheten är den största i sitt slag i Europa. Sedan starten 1991 har MKC digitaliserat mer än 257 miljoner bilder av historiska handlingar (kulturarvsmaterial).


På Riksarkivets webbplats finns mer information.


Fakta: Arcadia


Arcadia är en välgörenhetsstiftelse, grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin. Stiftelsen stöttar välgörenhet och vetenskapliga institutioner som bevarar kulturarv och miljö. Arcadia stöttar också projekt som främjar öppen och fri information. Alla donationer har som villkor att det som publiceras ska vara fritt tillgängligt på internet. Sedan 2002 har Arcadia delat ut mer än 500 miljoner amerikanska dollar till projekt över hela världen.


Läs mer på Arcadias webbplats.