Bilder från Bjärnums museum

Bilder från besök Bjärnums museum

Lördagen den 13 maj åkte 20 medlemmar med egna bilar till museét i Bjärnum där Johnny Dolkert tog emot oss och informerade om alla saker som finns på museét. Han började med att berätta om alla träfigurer och näverarbeten som Alte Nilsson tillverkat och skänkt. Han berättade om stolarna som var tillverkade av Sven Johanesson och Tage Persson 36 stolar gjorda av 34 olika träslag och sjödränkt ek, sjödränkt fur som vuxit runt Bjärnum den tynskta stolen väger 14 kg och den lättaste 2 kg. Museét består av huvudbyggnad med tre våningar material. Gamla skolan med skolsal, bostad och material från Alto Nilssons tryckeri. Lantbruksmuseét, Snickeriet och Thea Bergstrands gamla spettkaksbageriet. Tocka Pärens backstuga och Stavshultsstugan från Visseltofta

Bilder och text P-Å Fredriksson  


Vill du se större bilder så klicka i bilden.