Färlöv

Araslövs församling

Araslövs församling är en församling i Villands och Gärds kontrakt, och Kristianstads kommun. Församlingen upphörde 1638, men återbildades år 2003 när man slog samman Färlövs församling, Norra Strös församling och Önnestads församling.

Färlövs kyrka

Färlövs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Araslövs församling, Lunds stift. Kyrkan ligger i Färlövs tätort nordväst om Kristianstad. Kyrkan, från 1180-talet, ligger med sitt dubbeltorn vida synlig i landskapet. Kyrkan har en del bevarade drag från tidig medeltid, bland annat en förhall med dubbla bågar i tornets bottenvåning och en baldakinportal. Den norra korsarmen är från 1770-talet och den södra är från 1870-talet.

I Färlöv låg ursprungligen en så kallad stavkyrka, helt byggd i trä och uppförd någon gång på 1000-talet. Då den gamla huvudleden mellan göingeskogarna och slättlandet i söder gick genom Färlöv blev byn ofta utsatt för härjningar. Man beslöt då att bygga en mer hållbar kyrka i sten och denna byggdes ca 1180, varifrån den äldsta delen, långhuset och koret, av den nuvarande kyrkan stammar. Det var stenhuggare från Jylland som byggde kyrkan, hitsända av ärkebiskop Absalon i Lund. Det som är från den ursprungliga kyrkan är långhuset och koret.

Den norra korsarmen tillkom 1770 och den södra omkring hundra år senare då valven i långhuset revs och det plana trätaket lades.

Altaruppsatsen i ek är från tidigt 1600-tal.

Målningarna i kyrkans fyra valv upptäcktes i slutet av 1800-talet och är daterade till mitten av 1400-talet.

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten huggen i granit år 1180 och invigd samtidigt som kyrkan.

Petrusskåpet är ett nordtyskt arbete från slutet av 1400-talet.

Epitafium från 1600-talet föreställande kyrkoherde Mathias Rubenius och hans båda hustrur. Hans tillträde 1687 och hans första uppgift var att i kyrkan hänga upp det svenska riksvapnet med Carl XI:s monogram


.

Araslövs kyrka

Araslövs kyrkaär en tegelkyrka från 1200-talet., troligtvis inspirerad av klostren i Åhus och Bäckaskog. Kyrkan var helgad åt S:t Michael.

Araslövs socken införlivades i Färlövs socken 1638 och kyrkan övergick då i Araslövs herrgårds ägo. Inne i kyrkan finns intresssanta kalkmålningar från 1400-talets senare hälft.

Idag ägs kyrkan av Kungl. Vitterhets Histone och Antikvitets Akademin och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Carl-Filip Mannerstråle ger här en utförligare beskrivning av kyrkan och dess historia.


Idag används kyrkan sommartid till gudstjänst, dop, bröllop, begravningar och andra högtider.