Hörja

Hörja församling


Hörja församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Finja kyrkliga samfällighet.


Hörja kyrka är byggd av gråsten. I dag kvarstår långhus och kor från medeltiden. Kyrkan fick inga valv under 1400-talet utan har kvar ett plant trätak enligt medeltida stil. Den troligtvis medeltida takstolen av eketrä finns fortfarande intakt på vinden. Kyrktornet uppförde 1924. Hörja kyrka låg tidigt som annex till Finja kyrka.

Bli medlem klicka här


160:- Huvudmedlem

   40:- Familjemedlem


Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening


Adress: Ordf. Karin Pallbo


Topasvägen 12


282 32 Tyringe


0451-515 68    072-325 15 68