Emmislöv

Ö. Broby och Emmislöv församlingar

Emmislövs kyrka är från 1100-talet domineras av de vackra kalkmålningarna i långhusets valv och i korets bägge valvtrappa Takets pryds av medeltida takmålningar med motiv bl a från skapelsen och syndafallet. Under flera århundraden doldes dessa vackra målningar, som skapades av den berömda Vittskövlegruppen redan runt 1460.

På korväggen finns en fresk av Per Siegård, med motiv från Kristi himmelsfärd.

Målningarna upptäcktes vid en restaurering på 1950-talet.

Då togs också de bägge romanska rundbågade fönstren ovanför altaret fram, något som gör Emmislövs tegelbyggda kyrka smått unik. Kanske är detta landets äldsta tegelbyggnad.  Kyrkans förnämsta föremål är nattvardskalken från 1530, Skånes äldsta bevarade silverföremål.Länk till Wikipedia: Emmislöv


Länk till Wikipedia: Östra Broby

Finja församling


Finja församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Finja kyrkliga samfällighet.


Finja kyrka är uppförd i romansk stil i mitten av 1100-talet. 

Triumfbågen och ett sandstenskapitäl visar släktskap med detaljer i Lunds domkyrka som utförts av Mårten Stenmästare. Inuti kyrkan finns kalkmålningar från 1140-talet. Trappgaveltornet tillkom år 1664. Dopfunten i sandsten med palmettmotiv är samtida med kyrkan. Altaret är från 1500-talet, med baldakin och kolonner med rika träsniderier. Målningarna är däremot ersatta på 1700-talet.Från 1700-talets mitt är även predikstolen och dopfuntsbaldakinen.


Länk till Wikipedia:Finja