Vinslöv

Vinslövs församling

Vinslövs församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. 1 januari 2006 uppgick församlingarna Gumlösa, Nävlinge och Sörby i Vinslövs församling, sedan dess utgör Vinslöv även ett eget pastorat.

 

Vinslövs kyrka är en gammal romansk kyrka byggd 1152 i kvaderhuggen kalksten som möjligen kan ha hämtats från Ignaberga. Tidigt försågs kyrkan med torn och vapenhus på sydsidan. På 1750-talet blev tornet helt ombyggt och 1814 fick det sin kopparhuv. Kyrkan är känd för sina kalkmålningar från 1100-talets senare hälft.

 

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68