Medlemssida

MEDLEMSSIDA

 

Denna sida är främst avsedd för medlemmar i Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening.

 

AKTUELLT

 

Har du kanske förslag, tankar och idéer?

Kanske vore det något att föra vidare till föreningsstyrelsen? Kontakta någon styrelsemedlem

 

Den nya skivan Sveriges dödbok 1901 - 2013. Rabatterat pris till medlemmar!

Om Du inte haft tillfälle att köpa den ännu; hör av dig till kassören.

Tinga en skiva, fler finns på lager.

 

Hemsidan

Du som tittar in på Hemsidan ibland har säkert observerat att den uppdateras regelbundet. Oftast varje vecka, eller då något "har hänt" eller skall ändras.  

Idéer och synpunkter är alltid välkomna!

 

Efter medlemmars önskemål har vi numera även med forskningsområden i vår medlemsmatrikel. Detta för att Du lätt skall kunna kontakta någon som forskar på samma församling eller familj och kanske utbyta forskningsresultat. Du som inte redan har anmält ditt forskningsområde gör detta till kassor@gshf.seeller på telefon 0451-16261. Om din e-postadress inte finns med sänd gärna in även den till kassor@gshf.seså kan vi kommunicera snabbare med varandra i föreningen.

 

 

VIKTIGT: Tänk också på att meddela kassören om du byter adress, telefonnummer eller

e-postadress!

 

 

Gydhingen

Gydhingen utkommer under vår och höst som 16-sidiga tidningar.

Därutöver kommer två informationsblad att sändas under vintern och sensommaren. Det senare bladet  även med föreningens medlemsmatrikel. Enligt styrelsebeslut kommer informationsbladen och medlemsmatrikel att skickas i digital form till de medlemmar som har meddelat sin e-postadress, övriga får bladen och matrikeln via posten. Detta på grund av att Gydhingen  numera är momsbelagd, vilket medför ökade kostnader. 

Till alla medlemmar sändes tidningen Gydhingen med vanlig post.

 

Innehållet blir dock det som vi medlemmar hjälps åt att bidraga med.

 

Material mottages tacksamt!

 

Om du har något som du kan tänka dig att dela med dig av, tveka inte, hör av dig till: redaktor@gshf.se. Det kan vara foton, berättelser, egna forskarerfarenheter, ja nästan vad som helst inom vårt intresseområde. Du får all hjälp, råd och tips som du eventuellt behöver.

 

Skånes Släktforskarförbund

 

Som medlem i Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening är du även medlem i Skånes Släktforskarförbund, SGF. SGF utger ett antal s.k. SGF-brev under året. Vi medlemmar uppmanas att läsa dessa för att följa vad som är aktuellt på den skånska släktforskarfronten. Klicka på länken nedan för att komma till SGF:s egen hemsida.

http://www.sgfm.se

 

 

 

Förbundsförsäkringar

 

Kollektiv olycksfallförsäkring och egendomsförsäkring hos Dina Försäkringar 44407388 (fr.o.m 2017-03-01)

Olycksfallsförsäkringen är en försäkring som gäller för medlemsföreningarnas medlemmar och för kroppsskada som orsakats av olycksfall som inträffat under organiserad föreningsverksamhet på ett av de försäkringsställen som är försäkrade via förbundet. Om personliga tillhörigheter – glasögon, kläder etc. - skadas i samband med olycksfallet ersätts även dessa.

 

Egendomsförsäkringen är en "företagsförsäkring" gällande för föreningar anslutna till Sveriges Släktforskarförbund. Försäkringen gäller för inträffade skador på lös egendom i föreningen,

 

Skada anmäles till Dina Försäkringar. För telefonnummer till närmaste Dina Försäkringar se www.dina.se. Släktforskarförbundets försäkringsnummer är 44407388.

 

 

 

 

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

 

 

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

Adress: Ordf. Karin Pallbo

Topasvägen 12

282 32 Tyringe

0451-515 68 072-325 15 68