Tjörnarp

Höör församling

 

Den 1 januari 2006 utökades församlingen med Hallaröds församling, Munkarps församling, Norra Rörums församling och Tjörnarps församling

År 1969 bröts Tjörnarps församling ut och fördes till Höör i dåvarande Malmöhus län. De övriga församlingarna fördes 1974 till Hässleholms kommun, varvid Sösdala kommun upplöstes.

 

Tjörnarps kyrka invigdes 1864. Den är uppförd i vitputsad gråsten efter ritning av arkitekt J F Åbom När den nuvarande helgedomen byggts revs den gamla kyrkan från 1100-talet. Ruiner finns bevarade på gamla kyrkplatsen ca 300 meter från dagens kyrka. Dopfunten, från 1100-talet, härstammar från den gamla kyrkan. Den är utförd i sandsten och har så kallat palmettmönster. Altartavlan uppsattes 1933 och är en kopia av en målning utförd av en tysk mästare. Orgeln är från 1873 men ombyggd och förnyad 1955 av Fredriksborgs orgelbyggeri i Hilleröd, Danmark. Den har 13 stämmor och två manualer. Av kyrkklockorna, som kommer från gamla kyrkan, är lilla klockan gjuten 1775 och omgjuten 1864 medan stora klockan göts 1693 och blev omgjuten på 1770-talet.

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68