Norge

Norge

 

Hands Across the sea

 

Digitalarkivet

 

Universitetet i Bergen

 

Gränsvandring

SÖK DINA RÖTTER I EN SVENSKNORSK DATABAS

Sverige Amerika Centret Karlstad och Norsk Utvandrermuseum i Stan ge kommer i projektet Gränsvandring att samarbeta för att skapa ett svensknorskt nätverk för migrationsrörelser mellan länderna och den gemensamma historien kring migrationen till Nordamerika och övriga världen. Vi kommer att titta närmare på de som invandrat och utvandrat från Hedmark och Värmland, med huvudfokus på historisk migration. Vidare kommer vi att samla in data om immigranter och emigranter och registrera dessai en gemensam svensknorsk databas

 

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68