Röke

Röke församling

 

Röke församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Finja kyrkliga samfällighet. Församlingskyrkan heter Röke kyrka.

 

Röke kyrka uppfördes vid slutet av 1100-talet, en kyrkobyggnad i sten som troligen föregicks av en träkyrka. Under 1800-talet genomgick kyrkan flera om- och tillbyggnader. Vid slutet av 1800-talet fanns planer på en omfattande ombyggnad med bland annat ett nytt kyrktorn. 1904 fattades istället beslutet att riva kyrkan och bygga en ny. Våren 1905 revs kyrkan och detta blev den sista medeltida kyrkan i Skåne som revs. En ny kyrka byggdes i gotikefterbildande stil. Fjärde söndagen i advent år 1906 invigdes Röke nya kyrka.

 

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68