Ignaberga

Ignaberga nya kyrka

Stoby församling

2002 slogs Stoby  församling och Norra Sandby församling ihop till Stoby-Norra Sanby församling. Den 1januari 2006 uppgick Ignaberga församling i Stoby_Norra Sandby och församlingen bytte då namn till sitt nuvarande.

 

Ignaberga nya kyrka är en kyrkobyggnad i Ignaberga i Stoby församling, Lunds stift. Kyrkan uppfördes 1887 i nyromansk stil med stomme och fasad i rött tegel. Arkitekten hette Carl Möller. Sedan medeltiden fanns en kyrka i Ignaberga, men befolkningen hade blivit så talrik att det fanns behov för en större kyrkobyggnad.

 

 

 

Ignaberga gamla kyrka

 

gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Ignaberga i Stoby församling, Lunds stift och Hässleholms kommun. Kyrkan härrör från 1100-talet. Ett vapenhus byggdes till på 1400-talet då även valven slogs. År 1717 förlängdes kyrkan mot väster.

1887 var Ignaberga nya kyrka färdigbyggd och kyrkan lämnades att förfalla. På 1920-talet återuppbyggdes kyrkan och återinvigdes 1928.

 

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68