Hörja

Hörja församling

 

Hörja församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Finja kyrkliga samfällighet.

 

Hörja kyrka är byggd av gråsten. I dag kvarstår långhus och kor från medeltiden. Kyrkan fick inga valv under 1400-talet utan har kvar ett plant trätak enligt medeltida stil. Den troligtvis medeltida takstolen av eketrä finns fortfarande intakt på vinden. Kyrktornet uppförde 1924. Hörja kyrka låg tidigt som annex till Finja kyrka.

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68