Kartor och flygbilder

Kartor och flygbilder

 

Karta över Danmarks amter

Här har DIS Danmark en karta över Danmarks amter.

 

Riksantikvariateämbetets Fornsök

Fornlämningar på land och i vatten.

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort - från äldsta stenålder till 1900-tal.

 

Webbkarta Norge

Fler och fler karttjänster är Google-kartor. Här är en Norgekarta som även anger småbyarna i fjällen!

 

Blank and outline maps

Behöver du kartor att pricka in var dina anor kom ifrån? Här finns en samling med s.k. blindkartor som du kanske kan ha nytta av

 

Flygfotohistoria

Under 1950-talet var det populärtmed flygfotografering av hus och gårdar. Det hände att uniformsprydda försäljare knackade dörr och såldetavlor av varierande kvalitet. Men, uppemot 80 procent av bilderna såldes aldrig. I årtionden harnegativen (i format 90x70 mm) legat glömda på en privatvind. Nu är de tillgängliga via Internet. Kanskeett intressant komplement till din släktforskning?

 

Lantmäteriets historiska kartor

Efterlängat? Ja, säger alla släktforskare, nu när Lantmäteriet öppnar sina arkiv. Den som söker sina rötter kan hitta hela det gamla Sverige i webbtjänsten Historiska kartor som innehåller en miljon kartor i storformat och cirka 70 miljoner textsidor, skriver Lantmäteriet på sin hemsida idag.

 

Gamla kartor

Trycker upp gamla kartor till försäljning. Mest norra Sverige i dagsläget.

 

S. G. Hermelins Värmlandskarta

Gammal karta över socknarna i Värmland

 

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68