Finja

Finja församling


Finja församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Finja kyrkliga samfällighet.


Finja kyrka är uppförd i romansk stil i mitten av 1100-talet. 

Triumfbågen och ett sandstenskapitäl visar släktskap med detaljer i Lunds domkyrka som utförts av Mårten Stenmästare. Inuti kyrkan finns kalkmålningar från 1140-talet. Trappgaveltornet tillkom år 1664. Dopfunten i sandsten med palmettmotiv är samtida med kyrkan. Altaret är från 1500-talet, med baldakin och kolonner med rika träsniderier. Målningarna är däremot ersatta på 1700-talet.Från 1700-talets mitt är även predikstolen och dopfuntsbaldakinen.

Bli medlem klicka här


160:- Huvudmedlem

   40:- Familjemedlem


Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening


Adress: Ordf. Karin Pallbo


Topasvägen 12


282 32 Tyringe


0451-515 68    072-325 15 68