Tidigare nummer av Gydhingen

Tidigare nummer av Gydhingen

 

Vi har ett mindre antal av gamla nummer av Gydhingen att tillgå för dig som är intresserad. Vissa utgåvor är slutsålda och finns endast kvar som arkivexemplar.

 

Priser: Årgång 1990 t.o.m. 1996: 20:- kr/ st

Årgång 1997 och framåt: 25:- kr/ st

Priserna inkuderar portokostnad!

 

Skicka E-post till redaktor@gshf.se för att få besked om just de nummer du är intresserad av finns kvar.

 

 

Artiklar i tidigare nummer

 

1990:1

 

Inventering av gravvårdar

Evert Cixthenson berättar om bruket att begrava de avlidna på särskilda platser.

 

Två kungliga Margarethor

F. Ochsner berättar om Drottningarna Margarethe I och II av Danmark

 

Ryttareinkvartering på 1660-talet

Sigurd Svensson om hur man inkvarterade ryttare under 1600-talet i dom olika socknarna

 

Rusthållare på obestånd

Folke Nilsson berättar om Rusthållaråboen Per Clemendtsson i Loshult.

 

1990:2

 

Ryttmästareboställe Sandby kungsgård

Sigurd Svensson berättar om Sandby kungsgård

 

Gården Norra Sandby

F. Ochsner berättar om det gamla kungliga godset Norra Sandby

 

Ett gammalt Amerikabrev

N. Johansson berättar om ett 137 år gammalt amerikabrev som skildrar S. A. Hörbergs och hans kamrat Gustavs överresa till det stor landet. Brevet är sänt till i Duvhult i Örkeneds socken.

 

Sveriges krig fr.o.m. 1611

En förteckning över krig från 1611 till 1850.

 

Gamla mått och vikter

 

En skattkista för fädrift

Folke Nilsson berättar hur det gick till vid den omtalade "Loshultskuppen" då bönderna i Loshultstrakten den 24 juli 1676 tillsammans med danska knektar rövade Karl XI:s krigskassa, tält och ammuniton.

 

Hembygdsböcker

Förteckning över Hembygdsböcker

 

1991:1

 

Från Stavanger till Visseltofta

Siv Troedsson berättar om Jörgen Simonsson som föddes 1612 i Stavanger om hur han flyttade från olika ställen i Norge, Danmark och Sverige.

 

Wångafrid - Undantag (Ur domböcker)

Sven Dahl presenterar några exempel från Västra Göinge Härads domböcker från 1700-talet

 

Frihetens Gudinna och tårarnas ö

Ulla Nilsson berättar om drömmen att resa till Amerika

 

Helgon drottningar och kyrkor

Kjell Jönsson recencerar en bok som F. Ochsner skrivit.

 

Född den 30 februari

Lennart Ekström berättar om den gregorianska tideräkningen.

 

Filmförteckning Odnoff-filmer

En förteckning av gamla rullfilmer av kyrkoböckerna som föreningen fått av Ragnar Odhnoff

 

1992:1

 

En tragisk drunkningsolycka vid Bjärnum 1887

Sigurd Svensson berättar om när Nils Tuvesson och två av hans barn drunknade i Västra Tviggasjön vintern 1887.

 

Vardagskrock

Siv Troedsson berättar om hur man kunde bli bestraffad på 1700-talet för vidskeplighet.

 

Efterlysning: Ägare till en ärvd bok

 

När Göingeborna drack brunn i Ramlösa

Ulla Nilsson berättar om hur det gick till då Göingarna åkte till Ramlösa för att dricka brunn

 

Göingeanor

Lennart Ekström presenterar en del av sina anor

 

Törne Brandt

Ingegärd Andersson berättar om sin farfars farmors mormors morfar

 

 

1992:2

 

Kyrkstöld i Farstorp

Sigurd Svensson berättar om kyrkstöld i Farstorp 1787

 

Mina Göingeanor

Anne-Marie Hammarlund presenterar sina Göingeanor

 

Fattigvård på 1800-talet

Lennart Ekström presenterar några anteckningar från genomgång av kommunalstämmoprotokoll gällande fattigvården i Hörja socken under senare delen av 1800-talet

 

Ett sent brev till adressat på andra sidan

Ett brev till Pastorn för Örkeneds församling, skrivet av Poul Emil Bendtsen

 

"Krycke-Pären" i Aggarp

 

Anor och ättlingar till Lars Olsson o Maria Andersdotter

 

 

1993:1

 

Ett rusthållareöde

En berättelse om Bengt Jacobsson på Hågnarp nr 1 i Hörja socken. Berättad av Lennart Ekström

 

Lars Olsson Antavla

Guno Haskå

 

Kavellerist, Dragon, Husar

En redovisning om vad olika titlar betyder

 

Göingeanor

Insänt av Kerstin Jeppsson i Malmö

 

Kvinnfolk är som galna efter mig

Siv Troedsson berättar om när Jöns Lagman blev kallad till kyrkoherden i Norra Åkarp för att bli förebråd för sitt ogudaktiga och syndiga leverne.

 

1993:2

 

Gammal Göing - Gamla Göingar

Bertil Persson berättar om sin släkt

 

Mina Göingeanor

Siv Troedssons anor

 

Hembygden I (A-F)

Lennart Ekström inleder en serie över socknarna inom Västra- och Östra Göinge härader på 1920-talet.

 

Försvenskning av danska namn

Birgit Olsen

 

Jöns Jönsson på Broslätt

Torsten Karlsson i samarbete med Anne-Marie Hammarlund berättar om Jöns Jönsson Winberg på Broslätt

 

Törne Brandt - Gro Harlem Brundtland

Lennart Ekström berättar om Gro Harlems Brundtlands rötter i Göinge

 

1994:1

 

Några Göingeanor

Anders Berg

 

Förteckning över ändring i judiciella indelningen

 

Hembygden II (G-H)

Lennart Ekström fortsätter serien över socknarna inom Västra- och Östra Göinge härader på1920-talet

 

Mina Göingeanor

Inga Bengtssons Göingeanor

 

Blissingarna

Bertil Alvetorp har sänt in uppgifter Blissingesmederna i Örkened.

 

Utdrag ur V Göinge dombok

 

1995:1

 

Svårt oväder

Lennart Ekström har sänt in en berättelse om ett svårt oväder på Brönnestads prästgård den 12 juni 1801.

 

Kalabaliken vid Marklunda

 

Hörjabonden som dog på Sveaborg

 

Blissingatorpet

Lennart Ekström fortsätter berättelsen om Blissingetorpet

 

Domboken berättar

Ulla Lundqvist berättar vad som kan hittas i domböckerna

 

Hembygden III (I-M)

Lennart Ekström fortsätter serien över socknarna inom Västra- och Östra Göinge härader på 1920-talet

 

På okänd plats i Amerika

 

1995:2

 

Hembygden IV (N-O)

Lennart Ekström fortsätter serien över socknarna inom Västra- och Östra Göinge härader på 1920-talet

 

Föreningens första verksamhetsår

 

Husaren gör upp med sin rusthållare

Per-Erik Sandberg berättar om Husaren som gjorde upp med sin rusthållare

 

Kyrkliga seder i Röke socken

Lennart Ekström berättar om sockenlivet under 1800-talet

 

Rättskipning och straff i Göinge i forna tider

Lennart Ekström har skickat in en artikel från Norra Skåne

 

 

1996:1

 

Ett livsöde i Blaholma, Röke socken

Karl-Åke Almén har skickat in en artikel ur domboken om ett livsöde i Blaholma

 

Ett häradsrättsarkiv

 

Jöns Nilsson i Backatorp återfunnen !

Anderz Berg har skickat in berättelsen om Jöns Nilsson i Backatorp

 

Hembygden V (R-T)

Lennart Ekström fortsätter serien över socknarna inom Västra- och Östra Göinge härader på 1920-talet

 

I vår ärfvda fattighet

Sven Johansson berättar om sin fm mm Elna Åkesdotter

 

Min mormors anor

Gunnar Haraldssons mormors anor

 

1996:2

 

Delningen av Göinge härad I

Sven-Eric Nilssons uppsats om delningen av Göinge i två tingsplatser, Östra- och Västra ting.

 

Domboken berättar

Siv Troedsson berättar om olika utdrag från dombocken

 

En vandring genom släktled i Röke

Karl-Åke Almén berättar om olika släktled i Röke

 

Hembygden del V

Lennart Ekström fortsätter serien över socknarna inom Västra- och Östra Göinge härader på 1920-talet

 

Sjöblomska arkivet

Förklaring på vad Sjöblomska arkivet är och innehåller

 

1997:1

 

Märklig tredjeklasspassagerare på Drottningholm - en modern vildmarkssaga

Hon erhöll titeln Master of Art, blev hedersöverste vid Kentuckys stab i USA och en av Amerikas 50 mest framstående kvinnor. Möt denna Göingekvinna i en artikel av Karl-Eriks Aronsson

 

Teknik, tålamod och tur

Teknik, tålamod och tur.Tre ingridienser i släktforskningen om vilket Anne-Marie Hammarlund i sitt sökande efter sin farmors farmors mor berättar för Gydhingens läsare. Läs också Siv Troedssons notis om jordskalvet i Vittsjö 1703

 

Postväsendet I Örkened

Den buckliga väskan, väl tillsluten med ett otal länkar och lås, försedd med vederbörligt sigill. Om postväsendet i Örkened under 1800-talet

 

Hembygden

Med socknarna Önnestad, Örkened och Östra Broby avslutar vi var serie om vår hembygd i Göinge.

 

Delningen av Göinge härad- del II

Följ avslutningen på Sven-Eric Nilssons uppsats om delningen av Göinge i två tingsplatser, Östra- och Västra ting.

 

Änka 54, häktad för stöld

Först snatteri sedan stöld. Möt änkan "med svart hår och ögonbryn", som i avvaktan på att böterna blev betalda fick sitta i häradshäktet i Röinge.

 

Blandat och saxat

En titt i andra tidskrifter samt övrigt samt övrigt smått och gott har vi blandat under denna rubrik.

 

1997:2

 

Loshults byalag

"En av åldermannens uppgifter var att blåsa i hornet för att sammankalla byamännen till rådslag eller då något gemensamt skulle uträttas". Artikeln berättar om Losröd/Losholt, 1720 års byordning, att blåsa i hornet, kvinnlig byålderman(!), åldermannens hysningsplikt av kringresande personer, byalaget i modern tid. (Loshult )

 

Trued Granville Pearson - en Göingesons uppväxt och emigration.

"Slutligen hoppade jag ur vagnen och ropade: Jag reser till Amerika! Min bror skrattade och skänkte mig 100 riksdaler till resekassans förstärkning. Så skildes vi åt för att aldrig mer återse varandra i livet. Om Göingesonen Trued Persson, född i Läreda, Stoby socken berättas här, om hans föräldrar, far- och morföräldrar och hembygden kring mitten av 1800-talet. (Stoby m fl)

 

Jacobs liv och leverne

Hans liv var kantat av krigets grymheter. Göingesonen Jacob Wesseltoft, ett namn som han tog efter hemsocknen Visseltofta. Efter att ha tjänat i den danska krigshären och studerat i Köpenhamn fick han så småning om prästtjänst i Norge. Kanske var det krigspsykos som att gjorde hans liv blev som det blev. (Visseltofta m fl)

 

Hesseholm tidning 1897

Utdrag ur Hessleholm tidning vad som tilldragit sig i Göinge 1897

 

Kristid i Norra Åkarp 1917, ett 80-års minne

Om självhushåll, krishantering och smörkort mm ( Norra Åkarp )

 

Blandat och saxat

King hembygdslitteratur, efterlysningar, Göingar från igår går igen mm, mm

 

1998:1

 

Sudaren och Nora-Bäint

Silla-Trylsen och Knubba-Pär, namn som burits av personer i Hjärsås. Om dessa och andra namn efter bostad, yrken, sysselsättning, lynne och vanor mm från Göinge

 

Ur en provisialläkarens årsberättelse 1857

"En åbohustru i Knislinge by och socken af Ö.Göinge härad af liten och klen kroppsbyggnad, 23 år gammal och förstföderska fick förlossningsplågor den 13 februari..." ( Ett forskningstips )

 

Hagsjö ryttartorp

"Där stod ett sötäppelträd, de var inte bara söta utan också vackert röda. De stod på en liten stenig åker där Hagsjö ryttartorp i Norra Åkrap socken en gång stått. Nu är där odlat sedan 100 år tillbaka. En sten minner om att där en gång varit en bosättning med liv och rörelse." Om ryttare på Hagsjö ryttartorp

 

Ett lärlingskontrakt

"Att med drift och trohet utföra det som läromästaren anbefallt samt att vara både hövlig och villig var några av de villkor som gällde för lärlingar och gesäller förr." ( Sösdala )

 

Hessleholms tidning 1898

Höstplöjning i juletid

Ett tillbud till olyckshändelse å Hessleholms-Kristianstads Jerenväg

Kronoskatten

Annons om hemman till salu

Levnadstrött åldring m.m

 

Ett makabert barnafynd

Det var en hemsk syn som mötte bonden Nils Månsson då han trädde in i sin hölada i Värsjö, Röke socken, och fann ett litet drängebarn, ett fullgånget och framfött foster. Häradsrätten brottades med att få fram vittnen som visste något att berätta. [Brott i Göinge].

 

För 80 år sedan - Krisbekymmer i Norra Åkarp 1918

Brödbristen var stor i Sverige och det förekom att cellulosa blandades med djurfoder. Artkeln är en fortsättning från förra numret.

Blandat och saxat

Sven Dahls efterlämnade forskningsmaterial rörande Göinge

Ur hembygdsskrifter

Efterlysningar m.m.

 

1998:2

 

Björnjakt i Göinge!

Från en filminspelning i Östra Göinge

 

Var det lättare att leva mänskligt förr?

Artikeln utgör ett större utdrag ur en intervju 1981. Hur såg gårdagens samhälle ut? Vilka viktiga mänskliga behov fick människor uppfyllda förr, jämfört med idag? Foto från "höstalag" i Västra Torup 1920.

 

Översvämning och jordbävning i Visseltofta.

Ur församlingens kyrkobok

 

Tankar vid en grind

Dikt och fotografi

 

Louglige och wlouglige gierder i Stoübiü 1608

Om ett dokument som återfanns i en dokumentkista på Hörlinge gård. Någonstans i Stoby, troligen i Kvistalånga, har detta papper klarat sig genom hela 1600-talet, som innebar så mycket av krig och förstörelse i Skåne. Här finner man namn på personer från en tid då Stoby saknade kyrkobok.

 

Vad en borttappad hatt kan ställa till med

Hon hade fått förtroendet att hålla i den nyinköpta hatten. Nu satt hon, pigan Hanna, tillsammans med sin husbonde Manne Larsson år 1690 på väg hem från marknaden. Tingsprotokollen berättar vad som hände.

 

Död och begravningsseder för 100 år sedan

När någon dog fick grannarna snart reda på det. Vita lakan hängdes för fönstren och alla prydnadssaker togs bort. Begravningsseder i bl a Loshult.

 

Soldatkontrakt - Kjellstorp, Hörja

Om ett soldatkontrakt; rusthåll nr 15

 

Nyaste Kristianstadbladet 1898

 

Bilden berättar

Foto ( Fredriksdal, Bjärnum )

 

1999:1

 

Getabäck, Den gamla bron som utgjorde gräns mellan Sverige och Danmark i Loshult.

 

Den sista avrättningen på Galgbacken i Röinge 1867

 

Ur Hessleholms tidning 1899

 

Torupsbonde instämd för hustrumisshandel

 

Göingar i Iowa, Amerika

Lennart Ekström berättar om boken "Swedish Settlements i Iowa With Biographes of Swedish Men and Women in Des Moines and Vicinity"

 

Landsböckerna en bortglömd guldgruva för släktforskaren?

Peter Ullgren berättar om att söka i Landsböckerna

 

Värja, plog och harv. Om ryttarna Kämpe

Sven Axelsson berättar om sina anfäder som var plogens män, soldater, ryttare och båtsmän

 

Bilden berättar

Bild på en musicerande familjetrio från Hjärsås

 

1999:2

 

Göingepåg beskriver sin hembygd.

Intressant berättelse om byn Stafshult i Verum socken

 

Ur Hässleholms tidning 1899

 

Bilden berättar

Hägghults gård, ett kronotorpshemman i Örkened

 

Ur en Rådstugebok 1616-1637

 

Små och stora händelser

 

Civiläktenskap ( borgliga vigslar)

Civil äktenskapsprotokoller wid Östra och Västra Göinge Härads Fögderi 1890-1898

 

Ägodelning i Röke socken 1683

 

2000:1

 

På auktion i himmelriket!

Artikel av Hanna Löfren - Auktion på landet betraktades nästan som ett nöjesarrangeman och nu ska det bli auktion i himmelriket. Detta vackra namn bar en liten enkel stuga i Verum.

 

Också ett namn

Hur kan jag finna min anfaders far? Förgäves letade vi i födelseboken. Kunde det vara fel år eller socken? Men damen var bestämd, både namn, datum och socken var rätt. Som tur var mindes hon var vigseln hade ägt rum, kunde det kanske vara till någon nytta?

 

Ett kyrkobesök 1870 i Örkened

 

Ett våldsbrott i Röke sn

Ur polisförhörsprotokoll den 3 oktober 1897

 

Bilden berättar

På trappan till sitt hus i Västra Torup står Kristina Andersdotter med sina fem barn

 

Tullskrivare och Inspector Fredik Aqvilon

Av Tapani Rossi med ovärderligt stöd och hjälp med aktiv forskning utförd av Aqvionättlingarna Ingrid Clenman och Gunnar Cederholm

 

Öknamn i Örkened

Sven Hellgren berättar om arbetet med att inventera öknamn i Örkened

 

Norra Skåne 1900

 

2000:2

 

Hemslakt i byn Grantinge.

En berättelse om hur det förr gick till att slakta hemma

 

Bara en mor!

Den 6 dec 1900 kallades barnmorskan till Hanna Svensson som var gravid och svårt sjuk. För en kvinna som blev med barn och inte kunde uppvisa någon barnafader blev inte situationen lätt

 

Vargatider i Algustorp, Röke sn.

Episoder fritt nedtecknade efter en berättelse av Gunnar Julius Svensson, född 1877

 

Inte blev jag miljonär, men roligt har jag haft

Vi körde två turer i veckan berättar trafikförman Harald Kleist som i 40 år kört både som egen och för Linjebuss i Göingebygden

 

Utgrävningar av en medeltida stenbygnad

Från Häglinge socken

 

Osby förr och nu

Bild från tidigt 1900 och 1999

 

Ur Norra Skåne 1900

 

2001:1

 

Pensioner, undantag, folkpension, ATP och fonder

En berättelse hur det kunde låta då folk träffades och undrade hur de skulle klara sig då de fick pension.

 

Begravning uti gamla tider i Norra Mellby

 

Rekordmoder i Röke med 22 barn, en överlevde

 

Det började på en servett i Dalby

En berättelse om hur Göinge Släkt- och Hembygdsforskareförening bildades 1985

 

Anbytaredag i Osby, bildgalleri

 

De gamla byarna får nytt liv i Röke

 

Demografiska databasen

 

Från sockenhjon till Skånsk husar nr 97 och till banvakt

Ulla Lindbeck-Drakenberg berättar här om sin farfar Alfred Sonesson-Lindbeck

 

2001:2

 

Ett skäkteträ berättar

Från att ha varit en bokplanka hade det växt fram ett snyggt och användbart skäkteträ med fina utsirningar. Målning i blått med blommor i rött, rankor och dekor i skiftande färger samt bokstäver och siffror i vitt gör detta redskap till ett mästerverk.

 

Kädarp, Röke socken

En berättelse av Greta Nilsson

 

Som frivillig vid fronten i Hangö

En berättelse av Anna Martinsson.

 

En riktig krutgubbe

Ur Brönnestads dödbok för år 1795 kan man läsa om denna "krutgubbe" som enligt boken skulle blivit hela 115 år!

 

Tvillingsystrar födda på olika år

Tvillingsystrar föddes på nyårsnatten 1843 i Rullabygget nr 1 i Hörja

 

Ett rävskinn mot gott salt

En berättelse om en tvist av Sven Axelsson.

 

Dödförklarad men levde

Lennart Ekström berättar om kontakt med folk från Amerika som trodde att deras släktingar var döda, men fanns i livet

 

2002:1

 

Från pest till spanska sjukan

Bodil Persson berättade om pesten.

 

Göinges medeltida gränser och socknar

 

Tiggare och allmosehion, sampt fattiga och eländige anno 1696

 

Mors kaffekokare

En dikt av Nils Hall

 

Kvalitet inom släktforskningen

 

Årsmötet

Referat från årsmötet

 

2002:2

 

Vårutflykt till Hanavrå

 

Hänt i Hörja enligt domböckerna 1684-1701

 

Mord i Vinslöv den 29 januari 1844

 

Sibirien, långt borta men ändå nära

 

Axplock från Kädarp i Röke socken

 

Uppdelningen av Glimagre Sogn og Örken

 

Hur ett e-brev öppnade en port till det förgågna

Sven Hellgren berättar om hur ett e-brev från USA kom i kontakt med släkt i USA

 

Då spanska sjukan kom till byn Mölleröd i Verum

Det första värdskriget var slut och alla i Europa drog en lättnadens suck. Men det dröjde inte länge förrän det drog fram en fruktansvärd farsot i krigets spår, spanska sjukan

 

Efterlysningar, namn åt de döda och förbundsnytt

2003:1

 

Årsmöte 2003

Rapport från årsmötet

 

Killebro-Anna. Det första kejsarsnittsbarnet

Provinsialläkare Lukas Andersson stod inför ett svårt beslut. Gjorde han inget skulle både moder och barn dö pga brusten livmoder under oerhörda plågor.

För den gravida tjänstepigan Anna Tufvasdotter från Bjära utanför Vinslöv som nedbäddad i en lättgående vagn på små grusvägar hade transporterats till lasarettet i Kristianstad hängde nu livet i en skör tråd. Så ställdes en operationslokal i ordning.

 

Mannen med Bockfot

Till slutet av femtiotalet, före TV:ns inträde i folkhemmet, var berättarkonsten en del av samkvämet. Äldre personer, som haft sin barndom i förra seklets gryning, var präglade av sin ungdoms dåtida tänkande och föreställningar.

 

Bilden berättar, torpet i Ignaberga

 

Hur långt har du kommit?

När man berättar att man släktforskar får man ofta den frågan, men vad är det för roligt att vara på år 1716 och inte veta något om de sista 150 åren! Ju längre bak i tiden man kommer, ju mindre finns det skrivet.

 

Urval av tidigare artiklar 1996-2002

 

Blandat

2003:2

 

Anbytaredag på Hässleholmsgården

Berättelse från anbytaredagen.

 

Skogstorpen i Göinge

Berättelse om tillkomsten av skogstorp. Skriven av Lennart Ekström

 

Fotogalleri från Anbytaredagen

 

Den Processglade Eric Jönsson i Röinge 1714-1784

En berättelse av Anne-Marie Hammarlund och Gunnar Ising

 

Ord från förr

Ofta stöter du som släktforskare på ord och titlar som inte brukas idag. Här följer förklaring till några sådana ord

 

Glöm inte 1900-talet

Om make vid äktenskapets ingående var sinnesslö eller om han av misstag vigts vid annan än sin trolovande eller tvingats till äktenskap skall sådant äktenskap återgå!

 

Ny Hemsida

 

2004:1

 

Efter jordrevningen

Anna Karin Thuvesholmen föreläste om Jordrevningsprotokoll

 

Så började jag släktforska

Marianne Svensson från Landskrona berättar hur hon började släktforska

 

Piculell, Barfot och Bildsten

Om historiska namn i Grantinge

 

Sveriges befolkning 1890

Recension om CD-skiva

 

Rusthållare

 

De danska räkneorden

En lektion om hur man uttalar de danska räkneorden

 

Kvalitet i släktforskningen

Blandade korn om kvalitet och källkritik i släktforskningen

 

Trillingar från Lönsboda födda i Öved 1709

 

Falsk besmar

Ur Kristianstads Rådstugubok 1616-1637

 

Årmötesrapport

 

Då och nu

Broby järnvägsstation förr och nu

 

2004:2

 

Ny redaktion för Gydhingen

 

Intagen på "Spinnhuset" i Stockholm

Hemma i Kjellstorp gick Sissa i väntans tider. Ingen i familjen kände till att den ogifta dottern/systern väntade barn, och när dagen för förlossningen kom, födde hon sitt barn i hemlighet, gömde det på loftet och skyndade därifrån

 

Sveriges befolkning 1980

Recension av CD-skiva.

 

Järnvägen 200 år

En berättelse om järnvägens 200 åriga historia.

 

Vårutflykt till Korgmuseet i Lönsboda

 

Tragiska händelser i Kvistalånga

Kvistalånga by ligger i Stoby socken på vägen mot Broby, bykärnan låg före laga skiftet där vägen från Grantinge ansluter till Brobyvägen. Vägarna har i stort sett samma sträckning än idag

 

I emigranternas spår

En berättelse från en resa till USA. Av Lennart Ekström

 

Då och nu

Bilder från Lönsboda station 1901 och 2004

 

Forskarcentrum i Kyrkhult

Beskrivning av verksamheten i Kyrkhult.

 

Notiser ur Norra Skåne 1929

 

2005:1

 

Ungdomligt oförstånd i Sandåkra 1708

Han hade aldrig hanterat en bössa förr och när han väl avlossade några skott på måfå blev konsekvenserna fruktansvärda. Efter en stund blev gårdsfolket varse att elden kommit lös

 

2005:2

 

Jubileumsnummer

 

Programmet för 20-årsjubileet

 

Krönika över föreningens 20-åriga verksamhet

 

Även Gydhingen jubilerar

En kort sammanställning av Lennart Ekström från 1990-2005

2006:1

 

Medlemsblad med vårprogrammet för 2006. 1 blad.

 

2006:2

 

Dophögtid i Krommakulla den 20 oktober 1720

Ryttaren Gerhard Stockenström och hans hustru Inger Persdotter skall döpa sin nyfödda dotter

 

Här har du Ditt liv, Sven Algot

Frireliös högerman bytte fot och snubblade på Hitlers stenblock

 

Polisunderrättelser

Recension om CD-skivan "Polisunderrättelser 1878-1879"

 

Föreningens 20-årsjubileum

Bilder och text om föreningens 20-årsjubileum

 

Norra Mellby, Brönnestad och Matteröd

Färdigställande av DDSS

 

Årsmötet

Gert Jönsson kåserade över "Var kritisk mot källorna"

 

Glädjekvinnor i Malmö med rötter i Göinge

Inflyttade Göingekvinnor i Malmö var inte förskonade från prostitutionen

 

Vem tillhör Göinge?

Göinge är ett område som skiljer sig från Skåne. Åtminstone finns det många Göinggar som tycker så. I mina egna trakter, som är Örkened, hör jag ofta folk säga, "nere i Skåne", när de menar mellersta eller södra Skåne. Artikel av Sven Hellgren

 

Kyrkböcker i Örkened

Recension av CD-skivan

 

2006:3

 

Medlemsblad med höstprogrammet för 2006. 1 blad.

 

2006:4

 

Spökerier i Södra Rågeboda

I vårnumret av Gydhingen 2004 hade Mariann Svensson en artikel om bl.a. Bodilstorpet i S. Rågeboda, Örkened. Mariann har i Kjell Arnoldssons bok Folktro och Signerier i N. Ö. Skåne hittat spökhistorier från Bodilstorpet

 

Från Mala till Colorado och tillbaka till Mala

En berättelse om när barnbarn och barnbarns barn till Amerikaemigranter besökte Sverige

 

Fienskap bröder emellan

En berättelse om när Skånska kriget ödelade Yxenhult nära gränsen till Småland

 

Emigranten Populär 2006

Recension av CD-skivan

 

Från Utah till Göinge

Hjördis Nilsson berättar om när hon blev kontaktad av Patricia Nielsen i Utah, hennes farmors far hade emigrerat från Hörja till Illinois i USA och tänkte komma till Sverige

 

Swen Bernhoffs latinlärda slättbopräst både skrev och talade "på bönders språk"

 

Hur man firade julen på landet före det förra sekelskiftet

 

Djur I Göingeland

I den norra halvan av landet pågår idag en livlig diskussion om vargens utbredning och hur stor stammen skall få vara

 

Fler amerikaner från Göinge

Barbara och Carl Briggs från Mansfield i Amerika besöker Norra Sandby kyrka för att se dopfunten som Barbaras mormors mor döptes i 1858

 

2007:1

 

En emigrants spår i de amerikanska arkiven

Lennart Ekström berättar hur det är att söka släktingar i Amerika

 

Att läsa domböcker

Ulla Wadenhorn berättar hur det är att söka anfäder i gamla domböcker

 

Anna Dahlberg, ett porträtt av en excerptör

Anna Dahlberg berättar hur det var att arbeta med kyrkoböckerna för att få fram uppgifter till DDSS.nu. DDSS står för Demografisk Databas Södra Sverige. Databas med uppgifter om födda, vigda och döda fram till mitten av 1890-talet

 

Min faster Anna

Hjördis Nilsson f. Torkelsson berättar om en kvinna vars liv var speciellt och som hon facinerats av.

 

Soldatens skyldigheter i fred och i fält

Lennart Ekström: hur soldater skall Frukta Gud, Ära Konungen och tjäna troget..

 

Är det "kört" för gamla inspelningar

Sven Hellgren berättar om hur det är att digitalisera gamla ljudinspelningar

 

2007:2

 

Måns Kråka - fågel eller ful fisk?

Rune Edenfur berättar om sin släktforskning

 

Kulturarbetare

Hjördis Nilsson berättar om sitt arbete med att inventera gravstenar

 

Sverigebrevet

Lennart Ekström berättar om brev som nådde dem som stannade kvar i Sverige

 

Några överraskningar vid släktforskning

Åke Persson berättar om överraskningar som man kan råka ut för då man släktforskar

 

Titlar på gravstenar

Roland Rönnefeldt berättar om ovanliga texter på gravstenar

 

Anbytareträff i Göinge - aldrig i livet!

Jan Torstensson berättar om sina positiva upplevelser på anbytareträffen i Lönsboda 2006

 

Vad är en anbytaredag?

Sven Hellgren om hur en anbytaredag fungerar

 

Rapporter från Släktforskaredagarna i Halmstad

Per-Åke Fredriksson och Sven Hellgren rapporterar

 

2008:1

Forskningstips

Lennart Ekström

Ryttareländet med mera i Göinge under Skånska krigen 1658-1679

Bertil Häggman

Mina första historie- och arkivstudier

Håkan Eliasson, Mörrum

Resan till København

Lennart Ekström berättar hur man släktforskar på Riksarkivet i Köpenhamn

Knektkontrakt för Kristianstads län

Guno Haskå

2008:2

Att identifiera när ett foto är tagit med hjälp av fordonsarkivet

Lennart Ekström, Hässleholm berättar hur man kan indentifiera när ett foto är tagit genom att kontrollera registreringsnumret mot uppgifter i fordonsregistret på landsarkiven

 

Vad prästen inte visste

Krister Lindkvist, Agunnaryd

 

Porträttfynd

Hjördis Nilsson, Klippan berättar hur man kan skicka in gamla kort till porträttfynd på www.genealogi.se för att få reda på vilka som finns på korten

 

Släkt- och bygdegemenskap bland Amerikafarare från Göinge

Mats Pettersson

 

Rapporter från Släktforskardagarna i Malmö

Per-Åke Fredriksson, Hässleholm

 

Förbundet fick ny ordförande

Per-Åke Fredriksson, Hässleholm

 

Det var då, hösten 1998

Lennart Ekström, Hässleholm berättar vad som fanns i Gydhingen för 10 år sedan

 

Maglö borg. Utdrag ur skriften "Axplock från en svunnen tid"

Ingeborg Furutorp

 

Presentation av Eva Johanssons nya bok "Giftmörderskan Karin Nilsdotter och hennes spår i arkiven"

Per-Åke Fredriksson, Hässleholm

 

Inbjudan till föredrag och anbytarträff i Kronoberg

Per-Åke Fredriksson, Hässleholm

 

2009:1

 

Texasbesök i Finja och Röke

Anders Nilsson, Båstad har skrivit om Becky och Leland Nauert när dom var på besök i Sverige

 

Skomakargesällen Olof

Sonen Karl Wahlberg har skickat in uppgifter som Olof själv skrivit ner om sin uppväxt.

Artikeln fortsätter i nästa nummer

 

Gårdsauktion i Jonstorp den 20 mars 1896

Per Uno Sturesson, Hörja berättar om hur det gick till vid en bouppteckning 1896. Det finns även med en avskrift av protokollet

 

Den stora emigrantfamiljen från Finja

Emil Adelberg berättar om den berömde svensk-amerikanske tidningsmannen och författaren dr Ernst Wilhelm Olson från Finja

 

Invigning av kulturhuset Vita Skolan i Broby

Reportage om invigningen

 

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening fick ny ordförande

Artikel från årsmötet på Bjärnums museum

 

Gamla Kungörelser

Guno Haskå har letat upp tre olika kungörelser från Christianstads landskansli 1817

 

Byggnadsbeskrivningar i Göinge härader

Lennart Ekström berättar om hur man kan leta i gamla byggnadsbeskrivningar

 

Från Torpa i Småland till Göingebygden i Skåne

Maj-Britt Adersjö berättar om sin morfars mors anor.

2009:2

En släkt från Göinge

Knut Persson, Tormestorp om Sven Svensson Norell

Fortsättning på artikeln om Skomakargesällen Olof

Olahus i Stoby

Åke Persson berättar

Olika levnadsöden som kommit fram vid studiecirklar i Röke

Släktforskardagarna i Falköping

2010:1

Olofs berättelser

Berättelsen om Anders Hansson i Fogelhult

25-årig släktforskning

Mariann Svensson berättar om sin 25-åriga släktforskning

Glimmingemördaren

Viktoria Tropp, Mariestad

Sverigeåren 1944-1947. Nytt land-nytt språk

Tenho Ruponen berättar hur det var att komma till Sverige från Finland

Gåtan Bengt Lilja

Ann Marie Hammarlund uppmanar att aldrig ge upp sin släktforskning när det kärvar

Ett minne från Sösdala station 1902

Med blicken mot havet

En berättelse av Ulla Nilsson i Rydebäck om tullverket förr i tiden

Boalt som ort och släktnamn

Bertil Häggman berättar om ortnamnet och släktnamnet Boalt

2010:2

 

Referat från bildandet av föreningen

Artikeln som var införd i Norra Skåne vid bildandet av föreningen

Oäkta barn

Elisabeth Thorsell skriver om oäkta barn

En olycksdrabbad familj

Anne-Marie Hammarlund skriver om Sven Perssons upväxt i Gulastorp Ignaberga församling

Har det blivit lättare att släktforska

Karin Pallbo skriver om hur släktforskningen förändrats under åren

Om verksamheten de sista fem åren

Marie Persson berättar lite om vad som hänt inom släktforskningen de sista fem åren

En titt i folkrörelsearkivet

Per-Åke Fredriksson skriver om vad man kan hitta i folkrörelsearkivet i Hässleholm

Namnbyten och namnlagar i Sverige

Jourhavande släktforskare

Christina Svensson skriver om sina erfarenheter om sin släktforskning

Referat från släktforskardagarna

Hörjabo vill ha el-bana

Artikel från Norra Skåne från 1956 hur man ville ha en el-bana mellan Tyringe och Röke

2011:1

 

Den store Glimåkrahjälten - Mikkel Pedersson Gyding

Artikel av Bertil Häggman

Ett nytt blad till min Lilja

Fortsätning på gåtan Bengt Lilja av Anne-Marie Hammarlund

Dråpet i Algustorp, Röke 1702

Av Lars-Erik Josefsson

Historien om Hässleholmsgården

Inskickat av Eira Tronäss

Sandins Jern, Spannmål och Kolhandel

Av Anders Ellerstrand

Ur Häglinge kyrkbok 1812-04-13

Inskickat av Eira Tronäss

Boalt som ort och släktnamn

Av Jörgen Johansson

Göinges historia är oklar

Av Lars Björnsson Osby

2011:2

 

Att spåra släkttrådar till Grantorpet i Verum

Namnen Nils, Jöns, Lars, Sone och Håkan visar vägen

Artikel av Mats Pettersson

Vilka var föräldrar till Ola

Av Ulf Christiansson

Referat från Släktforskardagarna i Norrköping

Av Per-Åke Fredriksson

Det svåra trettiotalet eller Den lyckade löneförhandlingen

Av Georg Lundblad

Med glasplåten till historien. Köramagarens bilder i Bjernum

Av Ebbe Nordstrand

2012:1

 

Årsmöte och ny styrelse

Örkenedsbon som blev "lagman" i Lannaskede

Ett ovanligt människoöde från slutet av 1800-talet. Berättat av Sven Hellgren

 

Ett forntida kungarike i Skåne - Sösdalas betydelse

Berättelse om folkvandringstidens påverkan av Skåne. Av Bertil Häggman

 

Lite om namn

Berit Johnsson. En skildring om oavsiktlig återanvändning av förnamn

 

Måleböketapeten

Om en ovanlig målning och dess upphovsman. Av Lars-Erik Josefsson

Den sista bebodda backstugan i Norra Åkarps socken

Artikel av Lars-Erik Josefsson om en backstuga och en levnadskonstnär

Visseltoftas kända och okända historia

Lars Björnsson om två böcker med Visseltoftafakta

Skåningarna klämda mellan två länder

Bakgrund till nedanstående

Rättegång i Oderljunga 1680

Berit Johnsson. Transkriberat protokoll angående boskapsstöld

2012:2

 

Släktforskardagarna i Gävle

Rapport av Marie Persson

Gravstenen i Västra Torup som blev slipsten

Hjördis Nilsson

 

Skånes Genealogiska Förbunds 75-års jubileum

Rapport av Lars-Erik Josefsson

 

Vårt Göingeland - en hyllning till Göinge

Historien om vår "nationalsång". Sven Hellgren

 

Farmor Annette Börjesson

Några fakta ur ett människoöde från Göinges landsbygd. Lars Björnsson

Dråpet i Algustorp, Röke 1702. Slutet

En dramatisk rättssak får sin upplösning. Lars-Erik Josefsson

2013:1

 

Årsmöte och ny ordförande

 

Flygpionjären Enoch Thulin och hans göingska rötter

Ett ovanligt människoöde från början av 1900-talet. Berättat av Mats Pettersson

Prästamordet i Misterhult

En skildring av en traderad berättelse från medeltiden. Av Greta Nilsson

Göinge, danerna och herulerna

Berättelse om folkvandringstidens omflyttningar. Av Bertil Häggman

 

Lite 1900-talshistoria

En kärleksfull skildring av faderns levnadshistoria. Av Anne-Marie Hammarlund

Osbys kommunvapen och vapenproduktionen. Göingeräfflan

Den föga kända vapenproduktionen i Östra Göinge. Av Lars Björnsson

Emigration - Hur jag söker efter mina emigranter

Föredrag för föreningsmedlemmar av Lennart Ekström. Referat av Lars-Erik Josefsson

Medlemsdagen den 13 april

Denna dag blev en succé. Referat av Lars-Erik Josefsson

2013:2

 

Släktforskardagarna Köping 2013 Referat av Karin Pallbo

 

Om Glimåkrabygdens äldre historia och socknens äldsta ortnamn

Kulturhistoriska nedslag. Av Bertil Häggman

Ny teknik återskapar försvunna texter

Två sekler i Verums socken med släkten Fischer/Fischerström

En släkt med flerhundraåriga anor. Av Mats Pettersson

 

Johanne Pedersdotter, ett kvinnoöde med konsekvenser

En skildring med början i 1500-talets Norge. Av Jan-Åke Dahl

Eftersatta spännande forskningsområden

Forskningstips. Av Lars Björnsson

Död kvinna i Värsjö

Protokoll från V Göinge Härads tingsrätt 1686. Del 1. Transkriberat av Karl-Åke Almén

Känd från TV

Berättelse om en inspelning 2013. Av Lars-Erik Josefsson

2014:1

 

Årsmötesreferat

"En av våra mest infernale pöl-döpare"

Om släkten Segerströms skiftande öden i Vankivabygden. Av Mats Pettersson

Olof Wahlbergs berättelser

Berättelser om den färgstarke husaren Nils Kilman i Visseltofta. Återgivna av Karl Wahlberg

Vittsjöryttaren som stupade i ett sjöslag i Finska viken

Kavallerister från Vittsjö socken som blev båtsmän i Gustaf III:s krig. Av Claes Ruderstam

Död kvinna i Värsjö

Protokoll från V Göinge Härads tingsrätt 1686. Del 2. Transkriberat av Karl-Åke Almén

Sveriges populäraste släktforskningsprogram

Två nya släktforskartidningar

2014:2

 

Medlemsdagen 3 maj 2014 Referat av Lars-Erik Josefsson

Släktforskardagarna Karlstad 2014 Referat av Karin Pallbo

Släktforskardagarna Bildsvit

Nilla/Nelly Nilsson Av Kerstin Tegård

Plastkassens uppfinnare - William P Hamilton Hjördis Nilsson / Annsofie Wieland

Boalts 500-års jubileum 31 augusti 2014 Av Bertil Häggman

Ola Håkansson Hemnings resa Australien - Hässleholm 1887 Återgivna av Karl Wahlberg

Bokrutan

Vad ett gammalt vykort kan berätta Av Lars-Erik Josefsson

2015:1

 

Årsmötesreferat

 

En professor, vitterhetsidkare och skandaldiktare i Visseltofta prästgård

Av Mats Pettersson

 

Ett Google för handskrifter

Av Josefin Svensson

 

Banvakten och hembygdsforskaren Ola Cederberg

Av Claes Ruderstam

 

Hässleholms väderkvarn

Av Gert Olof Johnsson

 

Carl Milles, Delawareminnet och Göingediabas

Av Bertil Häggman

 

Bildgåtan

 

Projekt om Boaltsbygdens äldre historia sedan 1514

Av Bertil Häggman

 

Projektet Oäkta barn

Av Bertil Aronsson

 

Om DNA-forskning

Av Lars-Erik Josefsson

 

Bokrutan

 

2015:2

 

Vapensköldar i Norra Mellby kyrka

Av Bodil Fredfeldt

 

Alonzo Wilson från Verum – pionjär, soldat och välbeställd läkare i Red River Valley

Av Mats Pettersson

 

Efterlysning

Charlotte Dufvenhag Melsvik

 

Bildgåtan

 

Släktforskardagarna 2015

Av Karin Pallbo

 

Geniet från Göinge

Av Ted Rosvall

 

1684 – Uggleherarnas ödesår

Av Bertil Häggman

 

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförenings 30-årsjubileum

Av Lars-Erik Josefsson/Pelle Fredriksson

 

Hembygdens dag på Bjärnums Museum

Av Lars-Erik Josefsson

 

Bokrutan

 

2016:1

 

Årsmötet

 

Herrskapsskytten på Skeinge nedlade ""räfwar, vargar och qvinfolk"

Av Mats Pettersson

 

Bildgåta

 

En släktgren som leder till trumpetarsläkten Grunditz

Av Anne-Marie Hammarlund

 

Ryttarinkvartering på 1600-talet

Av Sigurd Svensson

 

Krigen sedan Skåne blivit svenskt

Av Lars-Erik Josefsson

 

Släktforskningens dag

Av Lars-Erik Josefsson

 

2016:2

 

Döttrarana hade "varit i Tyskland" och Karl kom till Himmelriket

Av Mats Pettersson

 

Minnesbilder ur en göings liv

Av Lars-Erik Josefsson

 

Gården Norra Sandby

Av Friedrich Ochner

 

Ryttmästarbostället Sandby kungsgård

Av Sigurd Svensson

 

Utflykt till Svarta Bergen i Hägghult, Lönsboda

Av Åke Boström

 

2017:1

 

Årsmötet 2017

Text och bilder: Per-Åke Fredriksson och Lars-Erik Josefsson

 

Göingefamilj omkom vid branden i Hinckley 1894

Av Hjördis Nilsson

 

En släktutredning

Av Anna Martinsson

 

Norra Åsbo häradsrätt Dombok 1680-1681

Av Guno Haskå

 

Mord i Njura hage 1706

Transkriberat av Carina Månsson

 

Besök på Bjärnums Museum

Text och bilder Per-Åke Fredriksson

 

2017:2

 

Min morfar- en artillerist från Gotland

Av Bertil Häggman

 

Skolmästare-Christen och hans hustu Helena

Claes Ruderstam

 

Något om Torups Svenstorp

Av Gunnar Haraldsson

 

Farmors oäkta son-början till min släktforskning

Av Essie Kjällquist

 

Hembygdens dag på Bjärnums Museum

Av Lars-Erik Josefsson

 

Arkivens dag 11 november 2017 på Biblioteket Hässleholm

Av Per-Åke Fredriksson

 

Många nyheter på gång 2018 från Arkiv Digital

 

Släktforskardagarna 2017

Text och bilder Lars-Erik Josefsson/Karin Pallbo

 

2018:1

 

Årsmötet 2018

Text och bilder: Lars-Erik Josefsson

 

Mord i Njura Hage 1709, slutet

Transkriberat av Carina Månsson, föd o båren i Wankijffwe sochn

 

Familjehögtiderna

Av Nils Månsson

 

Skånes Släktforskarförbunds stämma den 8 april 2018

Text och bilder: Lars-Erik Josefsson

 

Avrättade i Skåne

Transkriberat av Tore Robertsson och Torgny Nilsson

 

2018:2

 

Sommarutflyckt till Tyringe museum och Leksaksfabriken i Hörja

Text och bilder: Per-Åke Fredriksson och Lars-Erik Josefsson

 

Knektsonen från Verum som blev nationsmästare vid Uppsala universitet

Text: Mats Pettersson

 

Avrättade i Skåne

Transkriberat av Tore Robertsson och Torgny Nilsson

 

En Göing går till sjöss

Text: Bo Nilsson

 

Släktforskardagarna i Växjö

Text. Lars-Erik Josefsson Bilder: Karin Pallbo och Lars-Erik Josefsson

 

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68