Styrelsen

Styrelse 2017

 

Ordförande

Karin Pallbo Tyringe, ordforande@gshf.se

 

Vice ordförande

Mona Boström Finja, v ordforande@gshf.se

 

Sekreterare

Åke Boström Finja, sekreterare@gshf.se

 

Kassör

Torgny Nilsson Finja, kassor@gshf.se

 

Ledamöter

Lars-Erik Josefsson Bjärnum, redaktor@gshf.se

 

Wanja Johnsson Osby, ledamot2@gshf.se

 

Marianne Toft Finja, ledamot3@gshf.se

 

Suppleanter

Krister Evertsson Broby, suppleant1@gshf.se

Tore Robertsson Hässleholm, suppleant2@gshf.se

 

Redaktör Gydhingen

Lars-Erik Josefsson Bjärnum, redaktor@gshf.se

 

Revisorer

Evert Johansson Röke

 

Gert Johnsson Vankiva

 

Suppleant

Ulf Nilsson Vinslöv

 

Valberedning

Sammankallande

Annica Sankilampi Västra Torup, valberedning1@gshf.se

 

Ingela Nilsson Finja

 

Programkommitté

Styrelsen fungerar som programkommitté

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68