Finja

Finja församling

 

Finja församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Finja kyrkliga samfällighet.

 

Finja kyrka är uppförd i romansk stil i mitten av 1100-talet. 

Triumfbågen och ett sandstenskapitäl visar släktskap med detaljer i Lunds domkyrka som utförts av Mårten Stenmästare. Inuti kyrkan finns kalkmålningar från 1140-talet. Trappgaveltornet tillkom år 1664. Dopfunten i sandsten med palmettmotiv är samtida med kyrkan. Altaret är från 1500-talet, med baldakin och kolonner med rika träsniderier. Målningarna är däremot ersatta på 1700-talet.Från 1700-talets mitt är även predikstolen och dopfuntsbaldakinen.

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68