Brönnestad

Brönnestads församling

 

Brönnestads församling är en församling i Västra Göinge kontrakt, Lunds stift och Hässleholms kommun. Ingår i Norra Mellby pastorat. Församlingskyrkan heter Brönnestads kyrka.

 

Brönnestads kyrka (Maria kyrkan) är byggd på 1100-talet och hade ursprungligen en absid, ett kor och ett långhus.  I början av 1400-talet slogs valv i kyrkan och kring 1420 försågs de med målningar. 

På 1700-talet revs absiden och ersattes med ett rakslutande kor.

Någon gång, troligen på 1700-talet, överkalkades valven och förblev så fram till början av 1980-talet. Då togs de fram och det visade sig att dessa målningar saknade motstycke i någon annan skånsk eller dansk kyrka. De är målade med en mycket vacker konturform som anknyter mer till europeisk tradition.

Kyrkan är helgad åt Maria och det är hon som dominerar i kyrkan. 

Brönnestads kyrka är unik på så sätt att den har kvar sin klockstapel som byggdes på 1400-talet. Tillbyggnaden till vänster är från 1700-talet.

Bli medlem klicka här

 

160:- Huvudmedlem

40:- Familjemedlem

 

Om du tycker att text och bilder är små så håll nere knappen Ctrl och tryck sedan på + tecknet

Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

 

Adress: Ordf. Karin Pallbo

 

Topasvägen 12

 

282 32 Tyringe

 

0451-515 68 072-325 15 68